Online: 1170
Truy cập: 9768227
THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (13/09/2016 | 16:14:34)

Ngày 8-9-2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ban hành Thông báo số 2520/TB-BCH về việc tìm chủ sở hữu tang vật vi phạm hành chính.

Các bài mới hơn:
 Thông báo tìm chủ sở hữu  (08/12/2017)
 Thông báo tìm chủ sở hữu  (10/03/2017)
 Thông báo tìm chủ sở hữu  (16/02/2017)
 Thông báo tìm chủ sở hữu  (04/01/2017)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (02/12/2016)
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (15/06/2014)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (09/06/2014)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (09/06/2014)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (19/05/2014)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/05/2014)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU  (01/04/2014)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (06/03/2014)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (08/11/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (06/11/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (07/10/2013)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn