Online: 1140
Truy cập: 9768223
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần Mỹ Thụât Ứng Dụng CIC
06/08/2014 | 14:19:36
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần Mỹ Thụât Ứng Dụng CIC
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Anh Gia
06/08/2014 | 14:18:35
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Anh Gia
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Doanh nghiệp Tư Nhân Lê Huy Phuơng Thảo
06/08/2014 | 14:17:38
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Doanh nghiệp Tư Nhân Lê Huy Phuơng Thảo
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Huơng Duyên
06/08/2014 | 14:16:39
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty  TNHH Huơng Duyên
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Quân Hùng Dũng
06/08/2014 | 14:15:53
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty  TNHH Quân Hùng Dũng
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1Nhà Sạch Oanh Huờng
06/08/2014 | 14:15:16
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty  TNHH 1Nhà Sạch Oanh Huờng
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Đông Giáp
06/08/2014 | 14:14:02
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty  TNHH 1 TV Đông Giáp
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Cơ Khí và Xây dựng Hà Quảng
06/08/2014 | 14:13:18
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty  TNHH Cơ Khí và Xây dựng Hà Quảng
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 Thành viên Việt Á
06/08/2014 | 14:12:09
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 Thành viên Việt Á
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Tổ chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Việt Hưng
06/08/2014 | 14:11:04
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Tổ chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Việt Hưng
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Thuơng Mại và Xây dựng Phuơng Anh
06/08/2014 | 14:10:12
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Thuơng Mại và Xây dựng Phuơng Anh
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Thuơng Mại Hoàng Ngọc Long
06/08/2014 | 14:09:15
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Thuơng Mại Hoàng Ngọc Long
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Phát triển Xăng Dầu Đuờng Thủy Quảng Ninh
06/08/2014 | 14:08:19
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Phát triển Xăng Dầu Đuờng Thủy Quảng Ninh
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần Nhà sạch Thiên Phú
06/08/2014 | 14:05:48
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty Cổ phần Nhà sạch Thiên Phú
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Đặng Quang Nhật
06/08/2014 | 14:04:50
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH Đặng Quang Nhật
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Du lịch và Dịch vụ Caoroads
26/04/2014 | 16:40:00
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD DNTN Thương mại Lê Anh Minh
26/04/2014 | 16:39:01
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Thương mại Vật liệu Xây dựng Trường Giang
26/04/2014 | 16:37:25
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Hoàng Anh – Quảng Ninh
26/04/2014 | 16:36:36
Chi tiết
Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty CP Nguyên Thành Nội
26/04/2014 | 16:35:51
Chi tiết
Các bài đã đăng:
 Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty CP Thương mại Vật tư kim khí dầu Phương Đông  (26/04/2014)
 Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty CP Vận tải biển Nam Long  (26/04/2014)
 Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Mặt trời mọc  (26/04/2014)
 Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty TNHH 1 TV Nuôi trồng Thủy sản và Taxi Mỹ Hải  (26/04/2014)
 Thông báo thu hồi giấy CNĐKKD Công ty CP Thu phí Bãi Cháy  (26/04/2014)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn