Online: 1110
Truy cập: 9768220
Nhà nghỉ tiêu chuẩn
12/10/2010 | 10:44:48
Mã vùng: 84 – 33
(Giá phòng: Từ 150.000 VND - 350.000 VND, thời gian cao điểm giá phòng có thể biến đổi nhẹ)
Chi tiết
Khách sạn tiêu chuẩn
12/10/2010 | 10:44:38

(Mã vùng: 84-33)

Giá phòng từ 150.000 VND - 350.000 VND, thời gian cao điểm, giá phòng có thể biến động nhẹ

Chi tiết
Khách sạn 3 - 5 sao
12/10/2010 | 10:19:57
(Mã vùng: 84-33)
Chi tiết
Khách sạn 1 - 2 sao
12/10/2010 | 09:59:04
 Mã vùng: (84 - 33)
(Giá phòng: Từ 200.000 VND - 400.000 VND, thời gian cao điểm, giá phòng có thể biến động nhẹ)
Chi tiết
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn