Online: 1245
Truy cập: 9768232
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG PHƯƠNG NGỌC
03/06/2013 | 14:32:10

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5701670604 (Đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 3 năm 2013; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24 tháng 5 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 18
15/04/2013 | 08:44:23

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 5700647715 (Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 4 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 12 tháng 4 năm 2013)

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH BÌNH HƯƠNG
15/04/2013 | 08:43:14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 5700568982 (Đăng ký lần đầu ngày 11 tháng 11 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 11 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 324
10/04/2013 | 08:36:10

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty CP số 5700480135 (Đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 02 năm 2004; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 05 tháng 04 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGA PHÁT QN
10/04/2013 | 08:17:44

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên số 5701499805 (Đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 07 năm 2011; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24 tháng 4 năm 2012 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG TRIỀU
09/04/2013 | 08:23:12

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700519110 (Đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 11 năm 2003; Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 08 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD DNTN- TÚ DƯƠNG
09/04/2013 | 08:22:13

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp tư nhân số 5700605426 (Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 05 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD DNTN- XÍ NGHIỆP ĐẠI THẮNG
08/04/2013 | 15:32:14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp công ty doanh nghiệp tư nhân số 5700682484 (Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 10 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH 1 TV PHẠM PHÁT
08/04/2013 | 15:21:24

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp công ty TNHH số 5700628085 (Đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 04 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
05/04/2013 | 09:47:16

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp công ty cổ phần số 5700802784 (Đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 4 năm 2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 4 năm 2013 )

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU QUẢNG NINH
04/04/2013 | 09:23:44

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 5700101690-012 (Đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 7 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01 tháng 4 năm 2013)

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN SONG HÀNH QUẢNG NINH
04/04/2013 | 09:08:01
Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN SONG HÀNH QUẢNG NINH
04/04/2013 | 09:07:42

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5701466630 (Đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 4 năm 2013)

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN SAO KHUÊ
02/04/2013 | 08:02:50

Giy chng nhn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 5700663932 (Đăng ký ln đầu ngày 10 tháng 7 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 26 tháng 3 năm 2013)

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MINH LONG
29/03/2013 | 08:44:25

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần số 5701074986 (Đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 3 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 28 tháng 3 năm 2013).

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THÀNH NGỌC
29/03/2013 | 08:44:14

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần số 5700579737 (Đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 2 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 29 tháng 3 năm 2013).

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH Ô TÔ ASC QUẢNG NINH
28/03/2013 | 08:17:35

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5701403101, đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 06 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25 tháng 03 năm 2013 (Đổi tên từ Công ty TNHH Tân Thanh ASC Quảng Ninh)

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG BẮC
28/03/2013 | 08:09:38

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700570124, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 12 năm 2005, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 24 tháng 03 năm 2013.

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH THU HIỀN
26/03/2013 | 17:09:37

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty tnhh 2 tv trở lên số 5701150066, đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 4 năm 2009, thay đổi lần thứ 2: ngày 26 tháng 3 năm 2013.

Chi tiết
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐỒNG
26/03/2013 | 17:02:11

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 5700428488; Đăng ký lần đầu ngày 27 tháng 8 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 3 năm 2013.

Chi tiết
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VÀ XÂY LẮP ĐỨC ANH  (26/03/2013)
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN NGỌC NHI  (25/03/2013)
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG THĂNG LONG  (25/03/2013)
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC ĐÁ VÀ SẢN XUẤT VLXD CẨM PHẢ  (22/03/2013)
 THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐKKD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG QUÝ  (22/03/2013)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn