Online: 720
Truy cập: 9450362
Liên đoàn Lao động thành phố: Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực  (05/10/2011 | 10:40:48)
Phần thi năng khiếu của nữ công (Công đoàn giáo dục TP Hạ Long) tại hội thi cán bộ nữ công cơ sở giỏi năm 2011.

Trong những năm qua, LĐLĐ TP Hạ Long đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, trong đó chú trọng làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua hơn 4 năm thực hiện cuộc vận động, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức - lao động (CNVC-LĐ) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi người đã coi việc học tập và làm theo Bác là mục đích để phấn đấu hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, có sức lan toả mạnh mẽ, đóng góp tích cực cho sự phát triển.

Một trong những nội dung, khâu then chốt tạo ra những chuyển biến về mặt nhận thức để từ đó làm theo, đó là việc đơn vị đã tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Qua các đợt học tập, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đã có sự chuyển biến rõ nét với tinh thần khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo trong công tác, trong chỉ đạo điều hành. Mỗi cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ có dịp nhìn nhận toàn diện, cụ thể hơn về đạo đức, lối sống của mình theo tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của Bác, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự chuyển biến đó được thể hiện ở việc đi làm đúng giờ, tác phong đúng mực, đổi mới phương pháp làm việc để đạt hiệu quả cao hơn, thái độ hoà nhã, tận tuỵ phục vụ nhân dân, quan hệ gắn bó với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội, tính kỷ luật, tiết kiệm chống lãng phí, chống quan liêu hách dịch, tinh thần tương thân tương ái... ngày càng được nâng lên, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc xây dựng quy chuẩn đạo đức và bản đăng ký rèn luyện của các cá nhân hàng năm theo các chủ đề được học tập, việc triển khai cuộc vận động đã được các cấp công đoàn gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua mang tính ngành nghề và đặc thù riêng của đơn vị mình. Tiêu biểu như khối doanh nghiệp, mặc dù thời gian qua gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, song đã có nhiều giải pháp để ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động; thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp giỏi”, “Tự quản an ninh trật tự”, “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp có phong trào thi đua xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “trung thành - tận tụy - sáng tạo - gương mẫu”, xây dựng văn minh công sở, cơ quan văn hoá..., đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh thái độ, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức vượt khó vươn lên trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ, phát huy hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ, thái độ tận tụy trong việc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp. Trong 4 năm, các cấp công đoàn thành phố đã có 324 công trình, sản phẩm mới, phần việc khó trị giá 174,8 tỷ đồng được hoàn thành, tiết kiệm được 1,75 tỷ đồng; phát huy trên 2.300 sáng kiến, trên 420 cải tiến hợp lý hoá được áp dụng vào sản xuất và công tác, làm lợi 12,3 tỷ đồng; 23 đề tài khoa học tập trung vào các lĩnh vực đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và cải tiến thủ tục hành chính; trên 1.900 lượt chiến sĩ thi đua, gần 7.200 lượt lao động tiên tiến; 64 lượt doanh nghiệp, cơ quan đạt danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan văn hoá”...

Cuộc vận động ngày càng có sức lan toả rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần củng cố, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố và của tỉnh./.

Nguồn: Báo Quảng Ninh
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn