Online: 465
Truy cập: 8594498
SỰ KIỆN NỔI BẬT

QNP - Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cũng như công tác cứu hộ, cứu nạn, tiện lợi cho phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng của TP Hạ Long trong những năm tiếp theo, TP Hạ Long đã đưa công trình nút giao thông Cái Dăm đấu nối với đường Hậu Cần. Đây là nút giao thông quan trọng, một công trình trọng điểm của thành phố.

Dự án nút giao thông Cái Dăm - Bãi Cháy đang được tích cực triển khai

HĐND TỈNH QUẢNG NINH KHÓA XII NHIỆM KỲ 2011-2016
    XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
      CARNAVAL HẠ LONG 2013
        TUẦN DU LỊCH QUẢNG NINH 2014
          Vệ sinh an toàn thực phẩm
            KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI
              Tên Video
              Video Play
              Slide Shows

              Trụ sở công ty
              Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
              Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
              Email:info@qncc.com.vn
              Website:
              http://www.qncc.com.vn

              Trụ sở công ty
              Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
              Tel: 84.33.3721995 /3721996
              Fax: 84.33.3714605
              E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

              Website: http://www.ximangcampha.vn/

              Trụ sở công ty
              Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
              Tel: 84.33.3 845 927
              Fax: 84.33.3 846 577
              E-Mail:
              halongceramic@hn.vnn.vn
              Website: http://www.Halongceramic.com.vn

              Trụ sở công ty
              Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
              Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
              Email:info@
              thanglongcement.com.vn
              Website: http://www.thanglongcement.com.vn

              Trụ sở công ty
              Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
              Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
              Email:info@
              ximanghalong.vn
              Website: http://www.ximanghalong.vn