qnp.vn - /Tapdinhkem/


[To Parent Directory]

7/18/2014 10:13 AM 299510 01-ct.pdf
1/9/2015 11:46 PM 29696 02.2013.tt.btp.doc
6/23/2017 3:27 PM 658816 04_0095.signed.pdf
7/18/2014 10:16 AM 242266 04_0478.pdf
4/5/2012 5:33 PM 276823 050001.pdf
5/24/2017 3:14 PM 48640 1 du thao nq.doc
11/28/2016 2:04 PM 28160 1.doc
10/11/2012 10:17 PM 22189 1.pdf
10/11/2012 10:40 PM 22516 10.pdf
11/5/2012 1:36 PM 173311 100_0315.pdf
5/30/2014 2:12 PM 94426 1049qd-ubnd-2652014.pdf
8/23/2012 3:03 PM 61638 1081.pdf
8/23/2012 3:03 PM 64614 1082.pdf
4/12/2017 1:47 PM 3542011 1082_6011.signed.pdf
8/23/2012 3:05 PM 57274 1083.pdf
4/14/2017 7:52 AM 1479594 1097.signed.pdf
8/23/2017 7:53 AM 887866 10_0001.signed.pdf
10/11/2012 10:42 PM 22173 11.pdf
4/19/2017 4:10 PM 1481787 1161.signed.pdf
4/21/2017 1:44 PM 1439854 1198.signed.pdf
6/27/2012 3:42 PM 236237 11_0593.pdf
7/28/2012 4:40 PM 236237 11_0593_3.pdf
1/9/2015 11:43 PM 284632 11_2013_ttlt-btp-bca-bqp-btc-.pdf
10/11/2012 10:44 PM 25540 12.pdf
4/21/2017 1:47 PM 540707 1210_6354.signed.pdf
10/4/2016 3:01 PM 3207549 1216.signed.pdf
4/26/2017 1:53 PM 1703593 1244.signed.pdf
4/28/2017 8:33 AM 1616592 1282.signed.pdf
4/28/2017 8:30 AM 1001523 1283.signed.pdf
4/28/2017 8:27 AM 1018188 1285.signed.pdf
4/28/2017 3:47 PM 912370 1293.signed.pdf
4/28/2017 3:44 PM 931685 1295.signed.pdf
4/28/2017 3:42 PM 930688 1296.signed.pdf
4/28/2017 3:40 PM 894748 1297.signed.pdf
4/28/2017 3:38 PM 886487 1298.signed.pdf
4/28/2017 3:36 PM 781018 1299.signed.pdf
2/7/2017 7:58 AM 812045 12_001.signed.pdf
6/27/2012 3:44 PM 256645 12_0594.pdf
10/11/2012 10:47 PM 20601 13.pdf
4/28/2017 3:33 PM 3511640 1310.signed.pdf
4/28/2017 3:30 PM 924815 1313.signed.pdf
4/28/2017 2:40 PM 670862 1323.signed.pdf
4/28/2017 3:49 PM 668081 1325.signed.pdf
3/29/2017 9:47 AM 3456697 1327.signed (1).pdf
3/8/2017 9:56 AM 3456697 1327.signed.pdf
5/3/2017 2:17 PM 904574 1328.signed.pdf
5/8/2017 9:11 AM 14711020 1388.signed.pdf
6/20/2013 8:12 AM 76827 13tb-bxtdt.pdf
10/11/2012 10:49 PM 20548 14.pdf
5/8/2017 9:13 AM 984746 1413.signed.pdf
5/9/2017 2:13 PM 2058588 1421.signed.pdf
4/12/2017 2:14 PM 5400320 1476.signed.pdf
10/11/2012 10:51 PM 20336 15.pdf
11/6/2012 1:31 PM 66141 1508.pdf
11/6/2012 1:30 PM 66180 1509.pdf
11/6/2012 1:33 PM 67203 1510.pdf
11/6/2012 1:29 PM 67579 1511.pdf
11/6/2012 1:28 PM 67761 1512.pdf
11/6/2012 1:27 PM 64712 1513.pdf
11/6/2012 1:26 PM 67490 1514.pdf
11/6/2012 1:35 PM 67669 1515.pdf
11/6/2012 1:34 PM 66410 1516.pdf
11/6/2012 1:25 PM 70407 1517.pdf
11/6/2012 1:31 PM 69415 1518.pdf
11/6/2012 1:32 PM 70062 1519.pdf
11/6/2012 1:36 PM 68646 1520.pdf
11/6/2012 1:26 PM 67867 1521.pdf
11/6/2012 1:24 PM 67724 1522.pdf
11/6/2012 1:22 PM 68802 1523.pdf
5/17/2017 2:25 PM 5300033 1535.signed.pdf
5/17/2017 2:23 PM 8185259 1536.signed.pdf
3/30/2017 1:56 PM 1796879 1538_5421.signed.pdf
5/19/2017 4:23 PM 2437072 1569.signed.pdf
5/24/2017 7:42 AM 1626863 1595.signed.pdf
4/7/2017 2:08 PM 173568 16.3.2017. dự thảo quy chế qlcslt sửa lần 2 (1) - cô hạnh sửa.doc
4/7/2017 4:05 PM 173568 16.3.2017. dự thảo quy chế qlcslt sửa lần 2.doc
10/11/2012 10:52 PM 20561 16.pdf
5/23/2017 4:19 PM 7791635 1600.signed.pdf
7/3/2012 2:49 PM 2088408 1619.pdf
10/30/2013 3:13 PM 50919 1626_khđt.pdf
10/30/2013 3:13 PM 51785 1627_khđt.pdf
10/30/2013 3:12 PM 58403 1628_khđt.pdf
10/30/2013 3:10 PM 50289 1629_khđt.pdf
10/30/2013 3:09 PM 52855 1630_khđt.pdf
10/30/2013 3:08 PM 51287 1631_khđt.pdf
10/30/2013 3:06 PM 61411 1632_khđt.pdf
10/30/2013 3:07 PM 50121 1633_khđt.pdf
10/30/2013 3:05 PM 51475 1634_khđt.pdf
10/30/2013 3:04 PM 51959 1635_khđt.pdf
10/4/2016 3:48 PM 2785835 1666.signed.pdf
10/11/2012 10:54 PM 20523 17.pdf
1/19/2017 10:32 AM 2513979 171.signed.pdf
1/19/2017 10:30 AM 2372424 176.signed.pdf
4/18/2013 9:54 AM 162210 17750001.pdf
5/25/2017 8:44 AM 592903 1782.signed.pdf
5/25/2017 8:42 AM 590606 1783.signed.pdf
10/30/2013 3:01 PM 47765 1790_khđt.pdf
10/30/2013 3:00 PM 48031 1791_khđt.pdf
10/30/2013 2:51 PM 49859 1792_khđt.pdf
10/30/2013 2:55 PM 50433 1793_khđt.pdf
10/30/2013 2:56 PM 51721 1794_khđt.pdf
5/26/2017 3:25 PM 573645 1795.signed.pdf
10/30/2013 2:57 PM 48151 1795_khđt.pdf
10/30/2013 2:58 PM 48973 1796_khđt.pdf
10/30/2013 2:59 PM 49219 1797_khđt (1).pdf
10/30/2013 3:00 PM 49891 1798_khđt.pdf
10/30/2013 3:00 PM 49569 1799_khđt.pdf
1/31/2013 8:40 AM 49672 179_4487.pdf
10/11/2012 10:56 PM 21657 18.pdf
5/31/2017 7:52 AM 821226 1839.signed.pdf
6/1/2017 8:44 AM 607489 1842.signed.pdf
6/1/2017 8:42 AM 666144 1843.signed.pdf
6/1/2017 8:39 AM 653519 1844.signed.pdf
10/30/2013 3:10 PM 52459 1845_khđt.pdf
6/1/2017 8:35 AM 667623 1846.signed.pdf
10/30/2013 3:10 PM 52107 1846_khđt.pdf
10/30/2013 3:02 PM 50299 1847_khđt.pdf
5/27/2013 5:28 PM 198138 1848-bc-stc-qlg.pdf
6/1/2017 8:23 AM 844655 1848.signed.pdf
10/30/2013 3:02 PM 49493 1848_khđt.pdf
10/30/2013 3:01 PM 49897 1849_khđt.pdf
6/1/2017 8:21 AM 817113 1850.signed.pdf
10/30/2013 3:03 PM 51247 1850_khđt.pdf
8/28/2014 3:19 PM 357703 1861_4794.pdf
7/30/2012 1:46 PM 171830 18860001.pdf
5/3/2017 4:41 PM 2051444 1899 dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết hđnd tỉnh.signed.pdf
10/11/2012 10:58 PM 19722 19.pdf
4/25/2013 1:54 PM 40355 1956ubnd-dl2_24042013.pdf
4/25/2013 1:56 PM 46181 1958ubnd-cn_24042013.pdf
9/12/2014 3:54 PM 1059194 1_qd 2622-qd-ttg.pdf
7/26/2012 8:04 AM 327592 1ad99d01.pdf
11/20/2013 2:24 PM 1193368 2.pdf
10/11/2012 10:59 PM 20087 20.pdf
2/20/2017 9:54 AM 661229 2022017 quy che du lich.pdf
5/20/2013 4:49 PM 663976 2052013 344.pdf
4/29/2014 7:29 AM 724176 21-4-2014 kh1983.pdf
10/11/2012 11:02 PM 20456 21.pdf
6/5/2017 8:34 AM 1559786 2132.signed.pdf
6/5/2017 8:30 AM 758844 2138.signed.pdf
5/22/2017 8:25 AM 2705127 2146.signed.pdf
6/8/2017 9:07 AM 700872 2168.signed.pdf
10/11/2012 11:03 PM 21630 22.pdf
9/4/2013 11:01 AM 117521 2201qd-ubnd_26082013.pdf
4/24/2013 2:25 PM 326544 2242013 qd1040.pdf
1/24/2017 10:00 AM 1155173 226.signed.pdf
10/24/2013 8:52 AM 55869 2270_2381.pdf
9/4/2013 10:53 AM 69401 2271qd-ubnd_30082013.pdf
9/4/2013 10:58 AM 70493 2273qd-ubnd_30082013.pdf
9/4/2013 10:56 AM 72899 2274qd-ubnd_30082013.pdf
6/19/2017 3:21 PM 1286183 2281.signed.pdf
9/4/2013 10:50 AM 61021 2282qd-ubnd_03092013.pdf
10/11/2012 11:05 PM 23761 23.pdf
2/4/2012 10:00 AM 254531 230001.pdf
6/19/2017 9:43 AM 804065 2320.signed.pdf
9/18/2012 4:07 PM 465457 2335.pdf
6/1/2017 10:12 AM 8397127 2342.signed du thao nghi quyet 2342.pdf
6/22/2017 8:19 AM 650168 2358.signed.pdf
6/27/2017 2:57 PM 2636136 2369.signed.pdf
6/23/2017 3:24 PM 1386098 2370.signed.pdf
6/23/2017 2:51 PM 655015 2373.signed.pdf
6/21/2017 9:09 AM 820804 2380.signed.pdf
6/27/2017 2:51 PM 646820 2394.signed.pdf
8/6/2014 2:16 PM 53397 2396.pdf
8/6/2014 2:15 PM 56079 2397.pdf
8/6/2014 2:15 PM 53987 2398.pdf
8/6/2014 2:05 PM 51425 2399.pdf
8/6/2014 2:14 PM 55695 2400.pdf
8/6/2014 2:13 PM 54399 2401.pdf
8/6/2014 2:12 PM 53951 2402.pdf
8/6/2014 2:11 PM 56175 2403.pdf
8/6/2014 2:18 PM 52513 2404.pdf
8/6/2014 2:10 PM 55549 2405.pdf
8/6/2014 2:09 PM 55375 2406.pdf
8/6/2014 2:04 PM 53739 2407.pdf
8/6/2014 2:17 PM 52391 2408.pdf
6/30/2017 3:22 PM 989236 2408.signed.pdf
8/6/2014 2:08 PM 57703 2409.pdf
6/27/2017 2:54 PM 3679704 2409.signed.pdf
8/6/2014 2:19 PM 53879 2410.pdf
6/6/2017 7:28 AM 2389046 2412.signed.pdf
4/24/2013 2:38 PM 152088 2442013 qd202.pdf
4/24/2013 2:47 PM 136797 2442013qd1001.pdf
4/24/2013 2:46 PM 208389 2442013qd156.pdf
4/24/2013 2:33 PM 1543172 2442013qd513.pdf
4/24/2013 2:45 PM 318212 2442013qn512.pdf
7/4/2017 8:25 AM 849685 2459.signed.pdf
7/4/2017 8:21 AM 1510039 2466.signed.pdf
7/6/2017 1:57 PM 658681 2477.signed.pdf
7/6/2017 1:59 PM 659119 2478.signed.pdf
7/6/2017 1:54 PM 663579 2479.signed.pdf
1/24/2017 9:56 AM 891040 248.signed (1).pdf
7/6/2017 1:51 PM 642380 2489.signed.pdf
10/11/2012 11:06 PM 22459 25.pdf
1/24/2017 10:13 AM 995222 250.signed.pdf
7/18/2014 10:27 AM 913597 2505_4726.pdf
1/24/2017 10:08 AM 1221129 251.signed.pdf
2/3/2017 9:51 AM 1378468 259.signed.pdf
10/15/2012 3:55 PM 28381 26.pdf
7/10/2017 11:35 AM 1295492 2601.signed.pdf
10/11/2013 2:33 PM 108146 2606-qd-ubnd_27092013.pdf
4/5/2013 3:03 PM 79171 269_khđt.pdf
3/21/2013 1:53 PM 79858 269kh.pdf
10/15/2012 4:38 PM 22230 27.pdf
7/14/2017 3:43 PM 898281 2705.signed.pdf
4/5/2013 3:04 PM 81211 270_khđt.pdf
3/21/2013 1:54 PM 81535 270kh.pdf
7/14/2017 3:47 PM 697214 2710.signed.pdf
4/24/2017 1:31 PM 1098622 2713.signed.pdf
4/5/2013 3:08 PM 93404 271_khđt.pdf
3/21/2013 1:54 PM 91618 271kh.pdf
10/4/2016 2:12 PM 821728 2738.signed (1).pdf
7/19/2017 2:25 PM 981088 2748.signed.pdf
7/19/2017 2:28 PM 885640 2749.signed.pdf
3/21/2013 1:50 PM 65504 274kh.pdf
5/27/2014 5:01 PM 90682 2759_3863.pdf
10/25/2013 8:01 AM 60840 2764qd-ubnd_11102013.pdf
10/15/2012 4:45 PM 21806 28.pdf
10/5/2016 3:31 PM 4090010 281.signed.pdf
3/21/2013 1:51 PM 64745 282kh.pdf
9/6/2016 8:05 AM 902220 2837.pdf
3/21/2013 1:49 PM 66910 283kh.pdf
9/14/2011 1:24 PM 297984 2840.doc
9/6/2016 7:57 AM 1340179 2840.pdf
7/26/2017 9:29 AM 1009590 2845.signed.pdf
7/26/2017 9:31 AM 983902 2846.signed.pdf
7/26/2017 9:32 AM 1032413 2847.signed.pdf
7/26/2017 9:44 AM 1280597 2848.signed.pdf
7/26/2017 9:35 AM 927762 2849.signed.pdf
3/21/2013 1:52 PM 68352 284kh.pdf
7/26/2017 9:36 AM 997886 2850.signed.pdf
7/26/2017 9:37 AM 1191287 2851.signed.pdf
7/26/2017 9:38 AM 951575 2852.signed.pdf
3/21/2013 1:49 PM 65959 285kh.pdf
3/21/2013 1:48 PM 66389 286kh.pdf
10/25/2013 7:58 AM 63173 2875qd-ubnd_23102013.pdf
3/21/2013 1:47 PM 67680 287kh.pdf
9/16/2016 10:49 AM 1479925 2885.2.signed.pdf
11/11/2016 10:52 AM 4456547 2888.signed.pdf
3/21/2013 1:46 PM 67024 288kh.pdf
9/15/2016 9:21 AM 719730 2891.signed.pdf
7/26/2017 9:40 AM 1068466 2892.signed.pdf
3/21/2013 1:45 PM 66887 289kh.pdf
10/15/2012 4:45 PM 22308 29.pdf
3/21/2013 1:44 PM 66336 290kh.pdf
10/3/2016 10:35 AM 2941509 2919.signed_2.pdf
3/21/2013 11:20 AM 65900 291kh.pdf
10/3/2016 9:59 AM 4590858 2939.signed.pdf
7/31/2017 10:28 AM 1356654 2944.signed.pdf
7/31/2017 10:30 AM 1254933 2945.signed.pdf
7/31/2017 10:33 AM 1052815 2946.signed.pdf
7/31/2017 10:35 AM 1286079 2947.signed.pdf
7/31/2017 10:37 AM 1164944 2948.signed.pdf
9/16/2016 9:36 AM 4444329 2969.signed.pdf
9/16/2016 2:54 PM 1295487 2982.signed.pdf
11/20/2013 2:30 PM 20563 2_03.pdf
11/20/2013 2:31 PM 24192 2_04.pdf
11/20/2013 2:33 PM 22258 2_05.pdf
11/20/2013 2:34 PM 23235 2_06.pdf
11/20/2013 2:35 PM 23206 2_07.pdf
11/20/2013 2:37 PM 23346 2_08.pdf
11/20/2013 2:38 PM 22671 2_09.pdf
11/20/2013 2:40 PM 22234 2_10.pdf
11/20/2013 2:41 PM 21743 2_11.pdf
11/20/2013 2:42 PM 23385 2_12.pdf
11/20/2013 2:43 PM 21983 2_13.pdf
11/20/2013 2:45 PM 22627 2_14.pdf
11/20/2013 2:45 PM 23243 2_15.pdf
11/20/2013 2:47 PM 23310 2_16.pdf
11/20/2013 2:48 PM 22434 2_17.pdf
11/20/2013 2:49 PM 22062 2_18.pdf
11/20/2013 2:50 PM 21632 2_19.pdf
11/20/2013 2:51 PM 22654 2_20.pdf
11/20/2013 2:52 PM 22257 2_21.pdf
11/20/2013 2:54 PM 23894 2_22.pdf
11/20/2013 2:55 PM 21999 2_23.pdf
11/20/2013 2:56 PM 21939 2_24.pdf
11/20/2013 2:57 PM 22374 2_25.pdf
11/20/2013 2:59 PM 21948 2_26.pdf
11/20/2013 3:02 PM 22257 2_27.pdf
11/20/2013 3:04 PM 22989 2_28.pdf
11/20/2013 3:05 PM 21780 2_29.pdf
11/20/2013 3:06 PM 23260 2_30.pdf
11/20/2013 3:07 PM 21904 2_31.pdf
11/20/2013 3:08 PM 22270 2_32.pdf
11/20/2013 3:11 PM 22594 2_33.pdf
11/20/2013 3:12 PM 22485 2_34.pdf
11/20/2013 3:14 PM 23111 2_35.pdf
11/20/2013 3:16 PM 22061 2_36.pdf
11/20/2013 3:17 PM 22838 2_37.pdf
11/20/2013 3:18 PM 21803 2_38.pdf
11/20/2013 3:20 PM 23763 2_39.pdf
11/20/2013 3:21 PM 21844 2_40.pdf
11/20/2013 3:22 PM 22425 2_41.pdf
11/20/2013 3:23 PM 22969 2_42.pdf
11/20/2013 3:24 PM 22347 2_43.pdf
11/20/2013 3:25 PM 22240 2_44.pdf
11/20/2013 3:26 PM 22169 2_45.pdf
11/20/2013 3:28 PM 22995 2_46.pdf
11/20/2013 3:29 PM 24369 2_47.pdf
11/20/2013 3:31 PM 22094 2_48.pdf
11/20/2013 3:32 PM 22993 2_49.pdf
11/20/2013 3:34 PM 22136 2_50.pdf
11/20/2013 3:35 PM 21917 2_51.pdf
11/20/2013 3:36 PM 21409 2_52.pdf
11/20/2013 3:36 PM 23073 2_53.pdf
11/20/2013 3:37 PM 23239 2_54.pdf
9/12/2014 4:03 PM 10861445 2_qd 1588_ubnd.pdf
10/11/2012 10:24 PM 23399 3.pdf
10/15/2012 4:44 PM 22096 30.pdf
8/7/2017 1:57 PM 2801946 3005.signed.pdf
8/7/2017 3:36 PM 1382263 3006.signed.pdf
1/31/2013 8:43 AM 240795 300_5145.pdf
8/8/2017 3:29 PM 598431 3022_0001.signed.pdf
9/22/2016 2:09 PM 1927466 3023.signed.pdf
9/22/2016 2:17 PM 849075 3030.signed.pdf
9/22/2016 2:13 PM 690424 3035.signed.pdf
8/10/2017 2:39 PM 841371 3046.signed.pdf
8/10/2017 2:41 PM 848813 3047.signed.pdf
8/10/2017 2:42 PM 693568 3048.signed.pdf
11/21/2012 5:14 PM 73026 3051.rar
8/11/2017 1:57 PM 664878 3081.signed.pdf
10/15/2012 4:43 PM 23777 31.pdf
8/15/2017 9:02 AM 2977509 3123.signed.pdf
9/30/2016 3:33 PM 6489343 3131.signed.pdf
2/3/2017 9:51 AM 2271437 314.signed.pdf
9/30/2016 2:12 PM 2591461 3146.signed.pdf
8/17/2017 8:51 AM 2527248 3153.signed.pdf
8/17/2017 8:55 AM 2647889 3154.signed.pdf
5/10/2017 1:30 PM 3577635 3192.signed.pdf
10/15/2012 4:46 PM 24161 32.pdf
1/10/2017 9:25 AM 1191343 32.signed.pdf
8/23/2017 9:30 AM 939214 3212.signed.pdf
8/23/2017 4:23 PM 1846360 3216_0001.signed.pdf
10/5/2016 2:43 PM 5285667 3222.signed.pdf
8/25/2017 10:05 AM 837808 3227.signed.pdf
10/5/2016 3:51 PM 1627570 3250.signed.pdf
5/12/2017 10:59 AM 695677 3266.signed.pdf
8/29/2017 8:35 AM 681417 3266_0001.signed.pdf
8/29/2017 8:42 AM 583969 3267_0001.signed.pdf
8/29/2017 3:50 PM 1122253 3282.signed.pdf
10/2/2014 8:32 AM 192894 3285_15092014.pdf
12/18/2012 8:12 AM 3225049 3288_2848.pdf
10/15/2012 4:47 PM 23075 33.pdf
12/18/2012 10:27 AM 2814439 3307.pdf
10/10/2016 4:06 PM 674777 3309.signed.pdf
10/10/2016 4:03 PM 724276 3310.signed.pdf
10/10/2016 4:00 PM 712276 3311.signed.pdf
10/10/2016 4:04 PM 685807 3312.signed.pdf
7/18/2012 2:47 PM 241104 33280001.pdf
10/15/2012 5:38 PM 20855 334pdf.pdf
10/2/2014 8:34 AM 193550 3361_22092014.pdf
10/21/2016 3:54 PM 3266596 3368.signed.pdf
10/21/2016 8:45 AM 708761 3382.signed.pdf
9/5/2017 2:02 PM 1311580 3385.signed.pdf
1/10/2017 9:21 AM 954748 34.signed.pdf
2/3/2017 10:07 AM 921562 340.signed.pdf
10/21/2016 4:02 PM 883261 3407.signed.pdf
10/25/2016 8:36 AM 1126885 3454_0001.signed.pdf
9/11/2017 3:52 PM 1437919 3455_001.signed.pdf
7/18/2014 10:19 AM 65875 3485_4727.pdf
2/15/2017 11:05 AM 1224135 354_4900.signed.pdf
9/13/2013 10:14 AM 61771 3565-stc_06092013.pdf
11/24/2016 3:53 PM 2385777 3585.signed.pdf
9/25/2017 8:01 AM 1173980 3591.signed.pdf
9/22/2017 1:41 PM 2467043 3595.signed.pdf
10/15/2012 4:48 PM 23018 35pdf.pdf
10/15/2012 4:49 PM 29078 36.pdf
9/27/2017 9:47 AM 1645651 3609.signed.pdf
3/5/2014 4:59 PM 77885 361_9326 ngay 2022014.pdf
3/5/2014 5:01 PM 324955 362_9352 ngay 2022014.pdf
9/27/2017 2:08 PM 676623 3634.signed.pdf
9/27/2017 2:13 PM 666712 3637.signed.pdf
9/28/2017 2:50 PM 1050320 3677.signed.pdf
9/28/2017 2:47 PM 1131198 3678.signed.pdf
10/15/2012 5:09 PM 29154 37.pdf
10/3/2017 8:38 AM 682210 3709.signed.pdf
10/3/2017 8:40 AM 700336 3710.signed.pdf
9/29/2017 2:06 PM 1316070 3711.signed.pdf
2/7/2017 9:12 AM 2797898 373.signed.pdf
2/7/2017 9:15 AM 1805280 374.signed.pdf
10/3/2017 4:13 PM 1163463 3748.signed.pdf
10/5/2017 4:08 PM 967352 3765.signed.pdf
2/9/2017 9:30 AM 4338914 377.signed.pdf
10/5/2017 4:12 PM 977319 3781.signed.pdf
10/5/2017 4:10 PM 972485 3782.signed.pdf
2/4/2013 2:02 PM 60928 38-nq lay y kien nd hp.doc
10/15/2012 5:12 PM 28565 38.pdf
10/9/2017 1:52 PM 1235927 3807.signed.pdf
10/10/2017 1:56 PM 662496 3817.signed.pdf
10/12/2017 8:56 AM 689520 3819.signed.pdf
11/28/2016 4:30 PM 1899582 3876.signed.pdf
10/16/2017 1:40 PM 2474855 3888.signed.pdf
10/18/2017 9:06 AM 901067 3892.signed.pdf
10/18/2017 9:08 AM 1076628 3894.signed.pdf
10/15/2012 5:13 PM 28788 39.pdf
10/18/2017 9:03 AM 799254 3904.signed.pdf
11/28/2016 3:12 PM 1512387 3961.signed.pdf
12/1/2016 9:44 AM 800558 3999.signed.pdf
9/12/2014 4:06 PM 640349 3_qd 1418_ubnd.pdf
7/24/2014 2:47 PM 276992 4. dc luat dat dai.doc
10/11/2012 10:27 PM 23347 4.pdf
10/15/2012 5:15 PM 27129 40.pdf
12/6/2016 3:24 PM 4207408 4009.signed.pdf
12/6/2016 3:27 PM 7292317 4012.signed.pdf
12/2/2016 10:05 AM 6009493 4016.signed.pdf
12/6/2016 9:57 AM 6523616 4018.signed.pdf
12/6/2016 9:47 AM 3194721 4019.signed.pdf
2/13/2017 2:59 PM 618831 402.signed.pdf
2/13/2017 3:03 PM 636415 404.signed.pdf
6/7/2017 2:43 PM 1230788 4040.signed.pdf
12/6/2016 11:01 AM 840925 4050.signed.pdf
12/8/2016 9:08 AM 6860627 4067.signed.pdf
12/8/2016 9:07 AM 7008192 4069.signed.pdf
12/8/2016 9:12 AM 6758720 4078.signed.pdf
11/1/2017 2:18 PM 1143366 4080.signed.pdf
11/1/2017 2:16 PM 529051 4083_0001.signed.pdf
8/5/2013 4:28 PM 33283 4098_1173.pdf
10/15/2012 5:17 PM 26626 41.pdf
12/14/2016 10:41 AM 1314665 4142.signed.pdf
12/19/2016 9:52 AM 395647 4171_3898.signed.pdf
12/19/2016 10:13 AM 473970 4193_3961.signed.pdf
2/13/2017 3:19 PM 805057 419_4899.signed_2.pdf
10/15/2012 5:18 PM 27331 42.pdf
11/3/2017 3:39 PM 429738 4221_0001.signed.pdf
11/8/2017 10:08 AM 1253975 4275.signed.pdf
11/8/2017 10:13 AM 865341 4276.signed.pdf
10/15/2012 5:19 PM 29236 43.pdf
11/10/2017 4:14 PM 1231821 4375.signed.pdf
11/10/2017 8:47 AM 612602 4378.signed (1).pdf
7/18/2014 9:13 AM 742973 44-nd.signed.pdf
1/24/2017 10:17 AM 1055915 44.1.signed.pdf
10/15/2012 5:21 PM 26629 44.pdf
10/28/2013 8:10 AM 1063090 4411tb-stc-qlg.pdf
11/20/2017 10:26 AM 769261 4412_001.signed.pdf
3/30/2017 1:51 PM 978288 449.signed.pdf
1/5/2017 9:19 AM 695315 4491.signed.pdf
11/16/2017 3:34 PM 665699 4493.signed.pdf
11/16/2017 3:36 PM 634264 4495.signed.pdf
7/18/2014 9:16 AM 1250103 45-nd.signed.pdf
10/15/2012 5:22 PM 28365 45.pdf
9/17/2012 3:49 PM 33513 4513_2357.pdf
1/23/2017 4:28 PM 507118 453.signed.pdf
11/24/2017 3:23 PM 903014 4565.signed.pdf
7/18/2014 9:42 AM 1485040 46-nd.signed.pdf
10/15/2012 5:23 PM 26546 46.pdf
11/30/2017 7:57 AM 674470 4617.signed.pdf
12/4/2017 8:27 AM 2037501 4635.signed.pdf
12/7/2017 3:36 PM 3442048 4686.signed.pdf
12/7/2017 3:29 PM 5572425 4688.signed.pdf
7/18/2014 9:42 AM 1326578 47-nd.signed.pdf
10/15/2012 5:24 PM 24522 47.pdf
2/17/2017 4:01 PM 6123918 473.signed.pdf
2/20/2017 9:32 AM 3416729 474.signed.pdf
2/20/2017 9:31 AM 6210996 475.signed.pdf
2/17/2017 3:48 PM 899962 476.signed.pdf
2/20/2017 9:13 AM 833298 478.signed.pdf
10/15/2012 5:25 PM 24007 48.pdf
12/14/2017 3:14 PM 12668778 4818.signed.pdf
2/20/2017 9:16 AM 7249654 486.signed.pdf
12/20/2017 4:13 PM 1286731 4868.signed.pdf
2/20/2017 9:18 AM 6789168 487.signed.pdf
3/29/2017 9:38 AM 493375 488.signed (1).pdf
2/20/2017 9:40 AM 493375 488.signed.pdf
10/15/2012 5:26 PM 22968 49.pdf
12/25/2017 3:55 PM 708292 4933.signed.pdf
12/25/2017 3:57 PM 688571 4936.signed.pdf
9/12/2014 4:08 PM 1334030 4_qd-1799_ubnd.pdf
10/11/2012 10:29 PM 23715 5.pdf
10/15/2012 5:32 PM 23329 50.pdf
2/20/2017 3:34 PM 933507 502.signed.pdf
10/15/2012 5:33 PM 23721 51.pdf
12/28/2017 10:46 AM 1059277 5108.signed.pdf
12/29/2017 2:29 PM 1349336 5119.signed.pdf
10/15/2012 5:35 PM 23952 52.pdf
10/4/2016 1:44 PM 2709004 5228.signed.pdf
2/22/2017 10:40 AM 1326493 525.signed.pdf
10/15/2012 5:36 PM 24178 53.pdf
11/7/2017 5:15 PM 1458736 5358.signed1.pdf
11/7/2017 5:07 PM 10716380 5368.signed1.pdf
11/7/2017 5:19 PM 1277203 5374.signed1.pdf
11/7/2017 5:11 PM 3529465 5375.signed1.pdf
11/2/2012 3:01 PM 119492 5384.pdf
1/20/2014 8:33 AM 44115 53_đgts.pdf
7/26/2012 7:57 AM 348339 53bb9d01.pdf
10/15/2012 5:37 PM 21650 54.pdf
11/7/2017 5:04 PM 3128912 5416.signed1.pdf
7/3/2012 2:56 PM 85303 5473.pdf
11/5/2012 1:31 PM 90112 55194_qd1856ttg.doc
11/23/2017 9:25 AM 1638660 56081.signed.pdf
3/30/2017 1:54 PM 1895850 562_4765.signed.pdf
11/23/2017 9:25 AM 2686949 56631.signed.pdf
8/8/2017 3:27 PM 823377 5741.signed.pdf
8/10/2017 2:49 PM 1846394 5790.signed.pdf
8/10/2017 2:47 PM 2298067 5828.signed.pdf
9/12/2014 4:10 PM 716205 5_qh phattrien khcn.pdf
10/11/2012 10:32 PM 24330 6.pdf
10/19/2012 4:05 PM 63145 604.pdf
5/10/2017 1:41 PM 5722854 609.signed.pdf
3/6/2017 8:49 AM 1430097 624.signed.pdf
3/6/2017 8:43 AM 1488284 625.signed.pdf
3/6/2017 8:38 AM 1438841 626.signed.pdf
3/6/2017 8:29 AM 1433502 627.signed.pdf
10/5/2016 3:37 PM 723825 6288.signed.pdf
2/6/2017 2:31 PM 433199 642.signed.pdf
3/18/2011 11:46 AM 582775 645kh-bcđ.rar
5/6/2013 4:07 PM 288308 652013 qd 1160_3137.pdf
3/9/2017 2:32 PM 5102334 659.signed.pdf
2/9/2017 8:45 AM 1570985 666.signed.pdf
3/10/2017 4:34 PM 1565192 671.signed.pdf
3/10/2017 4:34 PM 2074203 672.signed.pdf
9/12/2014 4:00 PM 627732 6_qh su dung dat quang ninh.pdf
10/11/2012 10:36 PM 25365 7.pdf
1/10/2017 2:58 PM 1695471 70_4459.signed.pdf
3/17/2017 1:39 PM 633547 743_5503.signed.pdf
2/13/2017 3:26 PM 912805 760.signed.pdf
10/11/2012 10:37 PM 21994 8.pdf
3/27/2017 2:26 PM 2108975 815.signed.pdf
3/28/2017 8:01 AM 1933562 832.signed.pdf
3/28/2017 10:06 AM 1159150 857.signed.pdf
5/9/2014 10:24 AM 51465 877qd-ubnd_852014.pdf
5/9/2014 10:23 AM 54229 878qd-ubnd_852014.pdf
5/9/2014 10:19 AM 45727 894tb-khdt_652014.pdf
10/11/2012 10:39 PM 22750 9.pdf
3/31/2017 3:31 PM 9935998 903.signed.pdf
4/4/2017 3:01 PM 1446313 923_5838.signed.pdf
2/27/2017 4:22 PM 1794672 957.signed.pdf
5/31/2012 5:08 PM 205006 99.pdf
11/28/2010 4:23 PM 548842 a y te.jpg
4/5/2012 5:33 PM 237209 a0001.pdf
7/26/2012 8:07 AM 207928 ab.pdf
7/17/2010 3:07 PM 357106 anh new.rar
8/1/2013 1:48 PM 133572 antoancau.jpg
6/4/2012 2:04 PM 405654 at1.bmp
5/16/2013 2:13 PM 50687 atgt 138.pdf
8/16/2010 10:36 AM 420352 atm trên địa bàn qn.doc
1/6/2017 1:29 PM 9925519 ban hanh 11.pdf
12/7/2010 2:40 PM 37709 ban kinh te - ngan sach.rar
12/6/2010 3:37 PM 22333 ban kinh tế - ngân sách.rar
12/8/2010 9:03 AM 205319 ban ktns.rar
2/4/2013 2:04 PM 548352 ban tham chieu (29.12).doc
3/7/2011 3:22 PM 9844 bang_gia_dien_moi_2011_a3(1).zip
12/4/2010 3:46 PM 77121 bao cao cua toa an va vien kiem sat, mat tran to quoc.rar
2/4/2013 2:06 PM 188416 bao cao thuyet minh hp (05.01.2013).doc
12/8/2010 9:18 AM 205319 bao cao tong ket, tham tra cua ban ktns.rar
7/19/2010 6:12 PM 39534 bao1_conson.jpg
3/16/2011 9:44 AM 19526 bao_cao_so_ket_buoc_1.rar
1/12/2012 4:10 PM 292182 bc 131.pdf
6/14/2013 8:19 AM 508873 bc 1932_23052013.pdf
6/14/2013 8:21 AM 194938 bc 2093_03052013.pdf
12/6/2010 3:55 PM 70409 bc ban văn hóa - xã hội .rar
3/3/2014 9:37 AM 597504 bc tom tat qh khcn den 2020 2014.02.20.doc
12/6/2010 2:30 PM 55296 bc tt phan cap nguon thu 2011.doc
5/21/2014 10:06 AM 1004875 bc.pdf quy hoach tong the du lich.rar
5/25/2015 9:31 AM 277060 bc1213_06052015.pdf
5/25/2015 9:38 AM 324346 bc1253_11052015.pdf
1/14/2015 11:10 PM 196161 bc15-06012015.pdf
12/13/2012 8:27 AM 316084 bc164_11122012.pdf
1/2/2013 9:56 AM 1222807 bc176_26122012.pdf
6/19/2014 3:56 PM 186996 bc1823_11062014.pdf
6/6/2013 4:48 PM 198610 bc1848_24052013.pdf
1/16/2013 8:54 AM 313152 bc184_28122012.pdf
6/19/2014 3:59 PM 186692 bc1973_02062014.pdf
6/26/2014 8:10 AM 190818 bc2064_16062014.pdf
6/26/2014 8:12 AM 187588 bc2174_23062014.pdf
7/2/2013 9:37 AM 283654 bc2318_17062013.pdf.pdf
7/2/2013 9:39 AM 289004 bc2443_24062013.pdf.pdf
7/18/2013 8:34 AM 297884 bc2650_08072013.pdf
7/25/2013 1:58 PM 282780 bc2779_15072013.pdf
8/1/2013 8:06 AM 304818 bc2867_22072012.pdf
10/4/2013 8:16 AM 710047 bc3817-bql23092013.pdf
12/5/2014 10:47 AM 605254 bc4434_26112014.pdf
1/14/2015 11:06 PM 285122 bc5078_31122014.pdf
3/27/2015 6:07 AM 295126 bc556_02032015.pdf
3/27/2015 6:13 AM 298320 bc709_17032015.pdf
4/8/2015 9:15 AM 492609 bc776_24032015.pdf
4/8/2015 9:10 AM 287888 bc850_30032015.pdf
3/27/2015 6:11 AM 290112 bc_12032015.pdf
12/4/2010 3:50 PM 167622 bcao ban kinh te - ngan sach.rar
12/4/2010 3:50 PM 61392 bcao ban vhxh.rar
12/4/2010 3:49 PM 111829 bcao cua ban phap che.rar
12/4/2010 3:49 PM 415129 bcao cua ubnd.rar
12/4/2010 3:49 PM 28201 bcao hoat dong hđnd.rar
11/24/2010 4:55 PM 139847 bcð xd ntm.rar
7/26/2012 7:50 AM 204171 be490d01.pdf
5/10/2011 5:58 PM 69120 bieu thong ke hdnd.xls
5/10/2011 5:57 PM 99328 bieu thong ke quoc hoi.xls
12/6/2010 3:53 PM 70410 báo cao ban vhxh.rar
2/15/2011 3:47 PM 723456 c ha1.doc
2/15/2011 4:01 PM 3317760 c ha2.doc
12/4/2010 3:49 PM 267958 cac du thao nghi quyet hdnd.rar
2/7/2015 12:50 AM 186368 cac huyen thoai ve vinh ha long.doc
12/4/2010 3:48 PM 2670069 cac to trinh.rar
7/26/2012 8:02 AM 207928 cb0cfd01.pdf
11/5/2013 2:51 PM 1887930 cd363_26102013.pdf
2/14/2011 11:22 PM 208384 chen anh trong chi tiet tin tuc.doc
3/7/2013 2:39 PM 244930 chi thi 06-6-3-2013.pdf
10/10/2011 4:38 PM 1451338 chi thi 16.pdf
8/16/2010 10:46 AM 878118 chi thi 23.pdf
12/23/2011 9:46 AM 1272959 chi thi so 23 ct-ubnd.pdf
11/2/2016 3:58 PM 180955 chien luoc phat trien cua cong ty tnhhmttv thuy loi dong trieu.rar
6/15/2011 2:52 PM 246877 chithi 1722.pdf
4/3/2013 10:59 AM 92672 chuong trinh cong tac bch 2013.doc
12/6/2010 3:36 PM 109568 chuong trinh lam viec ky hop 22 chinh thuc1..doc
2/15/2011 11:22 AM 6075 chỉ thị 192.rar
2/15/2011 1:44 PM 5573 chỉ thị số 50.rar
7/17/2010 3:10 PM 284672 chỉnh sửa web.doc
3/13/2017 10:31 AM 9384380 cl 10 năm (1).rar
3/9/2012 3:36 PM 122494 ct 03.pdf
2/28/2014 3:42 PM 105836 ct 03_27022014.pdf
3/28/2012 3:25 PM 279793 ct 04.pdf
2/6/2013 4:46 PM 229176 ct 05_04022013.pdf
5/7/2012 4:30 PM 161709 ct 08.pdf
6/4/2014 8:04 AM 160821 ct 08_02062014.pdf
9/23/2011 8:27 AM 68608 ct 10.doc
9/23/2011 4:16 PM 273910 ct 10.pdf
4/22/2013 4:49 PM 147408 ct 10_22042013.pdf
9/23/2011 8:24 AM 89600 ct 11.doc
9/23/2011 4:18 PM 504391 ct 11.pdf
5/2/2013 1:56 PM 73159 ct 11_2442013.pdf
9/23/2011 8:21 AM 51200 ct 12.doc
9/23/2011 4:19 PM 186931 ct 12.pdf
9/23/2011 8:17 AM 60416 ct 13.doc
9/23/2011 10:27 AM 213151 ct 13.pdf
9/4/2013 10:50 AM 80968 ct 13_30082013.pdf
9/23/2011 9:03 AM 49664 ct 14.doc
9/23/2011 8:13 AM 252627 ct 14.pdf
10/5/2011 2:13 PM 1389677 ct 15.pdf
10/18/2012 9:26 AM 331988 ct 16-ubnd.pdf
11/15/2013 5:14 PM 85433 ct 16_14112013.pdf
11/4/2011 9:13 PM 188722 ct 19.pdf
10/12/2010 8:56 AM 878118 ct 23.pdf
7/31/2012 9:37 AM 14570 ct cp nhựa thanh xuân.pdf
7/31/2012 9:37 AM 14753 ct cp đầu tư xây dựng khánh phát.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14601 ct tnhh 1 thành viên dịch vụ và vận tải văn dưỡng.pdf
7/31/2012 9:40 AM 14363 ct tnhh 1 thành viên hải dương xanh.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14389 ct tnhh quảng nguyên.pdf
9/15/2011 8:16 AM 56320 ct01-phát động thi đua.doc
10/17/2013 5:35 PM 154950 ct14_08102013.pdf
11/20/2013 7:56 AM 120822 ct17_18112013.pdf
11/5/2012 2:03 PM 855136 ct18_04092012.pdf.pdf
12/2/2013 8:16 AM 263265 ct18_28112013.pdf
11/7/2012 8:58 AM 109317 ct18_6112012.pdf
11/11/2012 6:29 PM 76158 ct19_081112.pdf
12/16/2011 6:17 PM 461396 ct22.pdf
10/12/2010 8:59 AM 655764 ct24.pdf
10/12/2010 9:01 AM 994767 ct25.pdf
10/12/2010 9:03 AM 603010 ct26.pdf
10/12/2010 9:06 AM 1121951 ct27.pdf
10/12/2010 9:10 AM 584758 ct28.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14699 ctcp dược phẩm thành đức.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14449 ctcp thương mại long nguyễn.pdf
7/31/2012 9:42 AM 14750 ctcp thương mại và dv thành phát.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14727 ctcp thương mại đầu tư đức anh.pdf
7/31/2012 9:42 AM 14622 ctcp xnk và đầu tư kỳ nam.pdf
7/31/2012 9:40 AM 14698 ctcp đầu tưptgd-đào tạo hồng quảng.pdf
7/31/2012 9:42 AM 13833 cty cphoplucphattrienbiendao.pdf
6/23/2014 2:18 PM 197738 cv 1289.pdf
4/15/2013 8:25 AM 73001 cv 1572_05042013.pdf
6/15/2011 2:26 PM 1862828 cv 1573_16-3-2011_trien khai hdkstthc.pdf
4/15/2013 8:23 AM 44817 cv 1586_05042013.pdf
4/17/2013 10:17 AM 38407 cv 1662_10042013.pdf
4/15/2013 7:23 PM 116446 cv 1718_11042013.pdf
4/25/2013 3:36 PM 290636 cv 1986_25042013.pdf
6/12/2014 10:57 AM 45389 cv 2563_16052014.pdf
11/23/2017 9:51 AM 2524976 cv 2733 sua.signed.pdf
11/23/2017 7:54 AM 2524976 cv 27331.signed.pdf
11/2/2012 10:56 AM 23997 cv 3256.pdf
6/15/2011 2:33 PM 2392702 cv 3364 vpcp_26-5-2011[1].pdf
6/4/2013 8:22 AM 278993 cv 43_atgt.pdf
9/16/2013 4:23 PM 39955 cv 4893 1392013 .pdf
10/5/2012 5:18 PM 63526 cv 4895.pdf
10/25/2012 5:30 PM 66695 cv 5257.pdf
10/25/2012 5:32 PM 65184 cv 5258.pdf
10/4/2013 2:17 PM 67340 cv 5330_02102013.pdf
10/22/2013 3:59 PM 40677 cv 5757_15112012.pdf
11/28/2012 12:47 PM 310177 cv 5962_26112012.pdf
2/5/2015 6:42 AM 452987 cv 6568 3583.pdf
4/3/2013 10:55 AM 35840 cv mau chuan huy hieu doan.doc
2/27/2017 3:40 PM 7315336 cv sở tc.rar
6/15/2011 2:37 PM 861590 cv-1077_24-2-2011 kien toan phong kstthc.pdf
6/15/2011 2:44 PM 1454152 cv-2008-vpcp-kstt.pdf
6/15/2011 2:22 PM 554146 cv-467.pdf
6/6/2017 7:35 AM 916328 cv1047.signed.pdf
5/14/2014 8:54 AM 435414 cv1317_stc.pdf
5/22/2014 10:05 AM 159833 cv1507_13052014.pdf
4/17/2013 2:24 PM 45343 cv1634_17042013.pdf
4/17/2013 9:47 AM 57085 cv1664ubnd-gt2_10042013.pdf
10/25/2016 3:31 PM 2567619 cv1778_25102016.pdf
4/24/2013 2:10 PM 129444 cv1918ubnd-dl2_23042013.pdf
5/3/2013 8:09 AM 82272 cv1945.pdf
7/22/2013 2:14 PM 273575 cv205_batgt.pdf
5/2/2013 6:09 PM 51019 cv227_26032013.pdf
5/31/2013 3:57 PM 35146 cv2377_17052013.pdf
5/31/2013 3:50 PM 41552 cv2479_21052013.pdf
5/22/2013 2:28 PM 122614 cv2484_22052013.pdf
5/31/2013 4:45 PM 37817 cv2702_31052013.pdf
5/23/2014 3:55 PM 62456 cv2729_23052014.pdf
5/23/2014 3:56 PM 56623 cv2730_23052014.pdf
1/8/2013 2:08 PM 275656 cv3888_27122012.pdf
8/1/2013 1:45 PM 33352 cv4024_3172013.pdf
7/30/2014 4:03 PM 33373 cv4074_2872014.pdf
8/12/2013 9:37 AM 39135 cv4183_882013.pdf
8/29/2013 8:33 AM 189243 cv4526_25082013.pdf
3/12/2013 1:45 PM 56269 cv49_11032013.pdf
11/19/2014 3:18 PM 49346 cv6232_04112014.pdf
11/19/2014 3:20 PM 521549 cv6258_05112014.pdf
11/19/2014 3:22 PM 37055 cv6344_07112014.pdf
4/4/2013 3:53 PM 95199 cv72_batgt_04042013.pdf
4/4/2013 3:55 PM 75669 cv73_batgt_04042013 .pdf
3/22/2013 9:47 AM 96177 cv837_15032013.pdf.pdf
5/31/2013 4:24 PM 33699 cv869-vx1.pdf
1/16/2013 9:01 AM 94915 cv97_11012013.pdf
7/31/2012 9:32 AM 14674 côgn ty cp phương đông- cẩm phả.pdf
7/31/2012 9:37 AM 14591 công ty cp cn điện sunvila.pdf
7/31/2012 9:38 AM 14537 công ty cp tư vấn thiết kế và xd số 1.pdf
7/31/2012 9:34 AM 14490 công ty cổ phần ngọc huy.pdf
7/31/2012 9:35 AM 14407 công ty cổ phần phương đông.pdf
7/31/2012 9:39 AM 14501 công ty tnhh 1 thành viên minh nguyên.pdf
7/31/2012 9:41 AM 14631 công ty tnhh 1 thành viên thương mại tổng hợp đức thức.pdf
7/31/2012 9:42 AM 14359 công ty tnhh a&d.pdf
7/31/2012 9:43 AM 14638 công ty tnhh bích ngọc.pdf
7/31/2012 9:44 AM 14542 công ty tnhh công thương nghiệp quảng hòa.pdf
7/31/2012 9:40 AM 14469 công ty tnhh du lịch-thương mại nicholas.pdf
7/31/2012 9:46 AM 14622 công ty tnhh dịch vụ tm hà sơn.pdf
7/31/2012 9:43 AM 14657 công ty tnhh linh phương.pdf
7/31/2012 9:46 AM 14782 công ty tnhh máy tính tbtt-tbddk đức thắng.pdf
7/31/2012 9:47 AM 14511 công ty tnhh phát triển công nghệ hải hà.pdf
7/31/2012 9:49 AM 14413 công ty tnhh phát triển sản xuất 286.pdf
7/31/2012 9:51 AM 14619 công ty tnhh ptud tin học minh anh.pdf
7/31/2012 9:52 AM 14673 công ty tnhh quỳnh ngọc.pdf
7/31/2012 9:56 AM 14576 công ty tnhh thuận đạt.pdf
7/31/2012 9:45 AM 14558 công ty tnhh thương mại trọng tín.pdf
7/31/2012 9:32 AM 14538 công ty tnhh thương mại đức hạnh.pdf
7/31/2012 9:53 AM 14599 công ty tnhh thạch lâm.pdf
7/31/2012 9:55 AM 14621 công ty tnhh thắng dương.pdf
7/31/2012 9:25 AM 14372 công ty tnhh thủy hà.pdf
7/31/2012 9:26 AM 14695 công ty tnhh tm và dịch vụ hiền tiến.pdf
7/31/2012 9:27 AM 14595 công ty tnhh vân sơn.pdf
7/31/2012 9:35 AM 13946 công ty tnhh vượng chung.pdf
7/31/2012 9:35 AM 14400 công ty tnhh xuân mai.pdf
7/31/2012 9:45 AM 14500 công ty tnhh đầu tư nhất việt.pdf
3/13/2012 1:16 PM 136592 công văn 553.pdf
7/26/2012 7:48 AM 265282 d5ab4d01.pdf
10/7/2014 8:00 AM 1020384 danh muc cong bo d.a t9 2014.pdf
10/7/2014 9:16 AM 1020384 danh muc cong bo da t9 2014.pdf
3/17/2015 6:12 AM 73728 danh muc dự án lựa chọn nhà đầu tư.doc
10/23/2017 3:14 PM 2775993 danh sach 1611_1.signed.pdf
5/12/2011 8:54 AM 96768 danh sách đại biểu ứng cử hđnd tỉnh.doc
3/28/2012 9:08 AM 48640 de cuong tuyen truyen ve hoi thao - 2012[ban tuyên giáo thành ủy móng cái].doc
3/25/2011 10:43 PM 56611 diam diem bau cu.jpg
4/3/2013 10:54 AM 10752 dinh huong chu de sinh hoat chi doan va cong tac giao duc doan vien thanh nien cua chi doan nam 2013.doc
11/1/2016 11:29 AM 69095 dn giai the.xlsx
11/1/2016 11:43 AM 104554 dn tạm ngừng kinh doanh và dn giải thể.xlsx
11/1/2016 11:33 AM 55408 dn tạm ngừng kinh doanh.xlsx
7/31/2012 9:42 AM 13596 dntn - tân hải.pdf
7/31/2012 9:43 AM 14358 dntn việt trung.pdf
7/31/2012 9:43 AM 14564 dntn- hoàng tiến đạt.pdf
7/31/2012 9:43 AM 14647 dntn-thươngmaicongtam.pdf
7/31/2012 9:44 AM 14279 dntn-xưởng sửa chữa ô tô duy vui.pdf
3/13/2017 10:33 AM 23261284 doanh nghiep mien dong.rar
9/26/2011 2:59 PM 398336 doc1.doc
11/14/2011 1:59 PM 47104 ds uh 2011.xls
12/4/2017 4:26 PM 1924578 du thao 5915sua.signed.pdf
12/12/2017 11:08 AM 3847137 du thao 6052.pdf
10/29/2013 10:11 AM 678668 du thao 683bqlvhl.pdf
11/14/2014 9:02 AM 9369983 du thao bang gia dat _14112014.rar
11/7/2014 4:17 PM 9353697 du thao bang gia dat dai 07112014.rar
6/24/2014 4:44 PM 111875 du thao dat dai nha o.rar
2/4/2013 2:08 PM 207872 du thao hien phap (29-12, lay y kien nd).doc
7/18/2014 9:41 AM 378541 du thao nghi quyet _072014.pdf
11/3/2017 3:39 PM 2922646 du thao nghi quyet cua hdnd tinh.pdf
4/11/2017 5:00 PM 104448 du thao nghi quyet.doc
5/3/2017 4:48 PM 38651 du thao nq ho tro gv mam non day he (17.04.2017)_2.docx
1/9/2015 11:25 PM 310514 du thao qd.pdf
7/18/2014 9:41 AM 521875 du thao quyet dinh chinh sach _072014.pdf
10/19/2012 1:58 PM 966926 du thao qđ quan ly hoat dong dvdl tren vhl.pdf
4/19/2017 3:43 PM 94208 du thao qđ ub ngay 17.4.2017.doc
10/11/2012 2:24 PM 536283 du thao.pdf
10/16/2012 9:32 AM 547588 du thao_sgtvt.pdf
2/21/2013 3:54 PM 1119232 duthaoluatdatdai-layykiennd-(dangweb)-ok.doc
3/21/2017 2:48 PM 132467 dư thao quyet dinh.rar
9/13/2012 4:57 PM 99840 dự thao.doc
5/3/2017 2:53 PM 4229242 dự thảo kế hoạch_1.pdf
7/10/2017 5:05 PM 34841 dự thảo qd.rar
5/31/2013 10:35 PM 201728 dự thảo quy định quản lý hoạt động tàu du lịch trên vịnh hạ long.doc
12/9/2010 5:48 PM 51527 files_392.pdf
6/12/2014 10:25 AM 13771870 flashcs5.pdf
6/30/2011 7:53 AM 612352 hd doi mat khau mail cong vu.doc
10/5/2011 10:31 AM 45940 hoi thi cd.jpg
10/15/2012 5:39 PM 595184 huong_2.pdf
2/20/2013 8:34 AM 157933 images665459_hbo_thang_2.jpg
10/28/2013 4:11 PM 195549 images942253_thuc_hanh.jpg
10/16/2014 10:08 AM 0 ke hoach 148.pdf
2/21/2011 8:45 AM 141312 ke hoach bau cu.doc
3/22/2011 2:50 PM 18183 ke hoach bau cu.rar
7/8/2013 9:27 AM 51712 ke hoach hdtt ve tgpl 2013.doc
4/3/2013 11:02 AM 63488 kehoach 2013. to chuc cac hoat dỜng dam bao atgt 2013.doc
3/13/2017 10:32 AM 4665368 kh 2016 (1).rar
6/5/2013 9:45 AM 91929 kh 2772_04062013.pdf
11/5/2012 8:50 AM 15086 kh 645 ntm. doc.rar
3/28/2012 10:06 AM 108032 kh hoi thao.doc
3/28/2012 9:10 AM 108032 kh hội thảo 12.3.2012[ubnd tp móng cái].doc
3/19/2012 9:17 AM 357076 kh kiểm sóat thủ tục hành chính.rar
7/14/2014 4:09 PM 132999 kh226_10072014.pdf
10/24/2013 8:39 AM 1841175 kh54-kh-tu_10052013.pdf
6/19/2013 8:06 AM 192283 kh66-tđ-qn.pdf
11/23/2012 5:25 PM 462968 kh78_23112012.pdf
1/28/2013 8:03 AM 421629 kh79_6122012.pdf
3/3/2014 9:59 AM 678752 khcn.rar
1/30/2013 3:39 PM 67820 khdt 100_2212013.pdf
1/30/2013 3:32 PM 69891 khdt 91_2212013.pdf
1/30/2013 3:33 PM 69936 khdt 93_2212013.pdf
1/30/2013 3:35 PM 70011 khdt 94_2212013.pdf
1/30/2013 3:36 PM 72457 khdt 95_2212013.pdf
1/30/2013 3:37 PM 69746 khdt 96_2212013.pdf
1/30/2013 3:38 PM 73769 khdt 97_2212013.pdf
1/23/2013 2:31 PM 74825 khdt47_1712013.pdf
1/23/2013 2:30 PM 72842 khdt48_1712013.pdf
1/23/2013 2:24 PM 75874 khdt49_1712013.pdf
1/23/2013 2:25 PM 73203 khdt50_1712013.pdf
1/23/2013 2:26 PM 75275 khdt51_1712013.pdf
1/23/2013 2:26 PM 66634 khdt52_1712013.pdf
1/23/2013 2:27 PM 66984 khdt53_1712013.pdf
1/23/2013 2:28 PM 68072 khdt54_1712013.pdf
2/8/2013 10:27 AM 68057 khđt 153.pdf
2/8/2013 10:26 AM 68835 khđt 154.pdf
2/8/2013 10:22 AM 65420 khđt 155.pdf
4/4/2017 3:54 PM 8775659 kế hoạch sxkd tlmd 2017.rar
4/4/2012 2:21 PM 98089 kế hoạch.pdf
4/4/2012 2:24 PM 95481 kế hoạch.rar
3/29/2017 4:53 PM 11157757 lay y kien nhan dan ve dieu chinh quy haoch su dung dat tinh quang ninh.rar
3/22/2011 4:28 PM 86018 lich cat dien 21 den 27 thang 3 2011.rar
3/22/2011 2:27 PM 85683 lich cat dien 28_3 den 3_4.rar
4/3/2013 10:57 AM 38912 lich cong tac btv thang 4 nam 2013.doc
3/22/2011 2:28 PM 87612 lich tiet giam dien 0713_3.rar
3/22/2011 2:27 PM 87638 lich tiet giam dien 1420 thang 3.rar
3/3/2011 2:54 PM 88289 lich tiet giam su dung dien 7_13 thang 3.rar
2/27/2011 9:41 AM 98390 lichtietgiamsudungdientu01den06thang3_2011.zip
2/15/2011 12:21 PM 20922 luật bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân số 12.rar
2/15/2011 1:42 PM 19894 luật bầu cử đại biểu.rar
2/15/2011 4:39 PM 293388 minh 2.rar
2/15/2011 4:38 PM 3317760 mot so qui dinh.doc
2/15/2011 4:43 PM 3197027 mot so qui dinh.rar
2/15/2011 4:58 PM 981410 muc chi nguon kinh phi.rar
5/17/2011 9:46 AM 47104 mẫu số 5.doc
12/2/2014 3:33 PM 276605 nchl1.png
12/2/2014 3:35 PM 282095 nchl3.png
7/8/2013 9:42 AM 58880 nd14.2013 sua doi luat tgpl.doc
11/5/2012 1:18 PM 1452061 nd71_5112012.pdf
12/15/2016 2:34 PM 13281011 new folder.rar
6/28/2013 3:19 AM 24917 ng_tu_so_03_2008_tt_btp_ngay_25_8_2008_cua_bo_tu_phap_huong_dan_thi_hanh_mot_so_dieu_cua_nghi_dinh_79_2007_nd_cp_ngay_18_5_2007_cua_chinh_phu_ve_cap_ban_sao.pdf
6/15/2011 2:56 PM 168448 nghi dinh 63 ve kiem soat tthc.doc
3/14/2011 10:51 AM 85943 nghi quyet 135.rar
2/14/2011 4:52 PM 33280 nghi quyet so 01.doc
2/14/2011 5:07 PM 5428 nghi quyet so 01.rar
2/17/2011 2:26 PM 1194355 nghi quyet.rar
2/14/2011 4:05 PM 61952 nghiquyetlientichso02.doc
2/14/2011 5:12 PM 9928 nghiquyetlientichso02.rar
2/15/2011 11:21 AM 5142 nghị quyết số 1018.rar
7/18/2014 9:10 AM 512000 nghị định số 43 2014 ndcp.doc
5/12/2011 8:53 AM 57344 noi quy - the le.doc
11/24/2010 4:48 PM 586760 nq tu ve xd ntm.rar
11/24/2010 4:56 PM 586760 nq xd ntm.rar
3/15/2011 9:00 AM 179712 nq1045_donvibc.doc
3/28/2011 9:54 AM 149370 nq20cp.pdf
11/5/2012 1:21 PM 549132 nq88_5112012.pdf
11/10/2017 3:52 PM 4788225 nqnhanluc0001.pdf
5/21/2014 10:10 AM 13181007 nv-qhxd.rar
10/12/2012 5:55 PM 34866 phieu dang ky.pdf
3/28/2012 9:34 AM 124416 phu luc hop dong.doc
8/4/2017 10:13 AM 849920 phụ lục số 9.1 (báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.doc
6/15/2011 3:43 PM 17206 qd 02 ban hanh ke hoach kstthc.doc.rar
9/26/2011 8:35 AM 160768 qd 05 ban hanh quy che phoi hop trong viec cong bo cong khai tthc.doc
8/29/2012 8:23 AM 1912320 qd 10 cong bo tthc cua so tu phap (dot 2).doc
4/6/2011 3:40 PM 46080 qd 111 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai ba che.doc
4/6/2011 3:39 PM 45568 qd 112 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai blieu.doc
4/6/2011 3:50 PM 52736 qd 113 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai cam pha.doc
4/6/2011 3:48 PM 45568 qd 114 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai co to.doc
4/6/2011 3:46 PM 45056 qd 115 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai dam ha.doc
4/6/2011 3:40 PM 52224 qd 116 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai dtrieu.doc
4/6/2011 3:56 PM 55296 qd 117 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai hlong.doc
4/6/2011 3:46 PM 46592 qd 118 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai hai ha.doc
4/7/2011 12:15 PM 45568 qd 119 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai hoanh bo.doc
4/6/2011 3:42 PM 45568 qd 121 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai tien yen.doc
4/6/2011 3:55 PM 53248 qd 122 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai ubi.doc
4/6/2011 3:41 PM 45568 qd 123 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai van don.doc
4/7/2011 12:12 PM 51200 qd 124 thanh lap ban cau cu hdnd tinh 2011-2016 tai yhung.doc
6/17/2013 9:23 AM 637087 qd 1501_1462013.pdf
7/8/2013 3:31 PM 58888 qd 1696_0833.pdf
7/31/2013 9:14 AM 1565637 qd 1733 01452013.pdf
8/21/2014 2:33 PM 68551 qd 1755 2182014.pdf
7/26/2012 8:14 AM 337813 qd 1822.pdf
8/2/2013 2:31 PM 70469 qd 1918qd-ubnd.pdf
8/14/2013 8:31 AM 145873 qd 1980_1377.pdf
9/9/2011 8:25 AM 91136 qd 20 - kh tro giup phap ly cho tre em.doc
8/22/2013 7:46 AM 1107528 qd 2129_2082013.pdf
10/9/2014 10:31 AM 159302 qd 2248_1024.pdf
10/16/2014 2:33 PM 0 qd 2333_1259.pdf
3/20/2013 8:24 AM 73974 qd 256632013.pdf
3/20/2013 8:27 AM 77650 qd 257632013.pdf
3/20/2013 8:29 AM 76095 qd 258632013.pdf
3/20/2013 8:31 AM 81266 qd 259632013.pdf
3/21/2011 10:36 AM 15086 qd 26 ke hoach hoat dong nong thon moi. doc.rar
3/20/2013 8:32 AM 78323 qd 260632013.pdf
3/20/2013 8:35 AM 74478 qd 261632013.pdf
11/2/2012 10:52 AM 34589 qd 2625.pdf
3/20/2013 8:36 AM 75660 qd 262632013.pdf
3/20/2013 8:38 AM 76630 qd 263632013.pdf
10/10/2013 8:58 AM 200038 qd 2710 10102013.pdf
10/24/2013 5:19 PM 265598 qd 2888_2013.pdf
7/3/2012 3:12 PM 102912 qd 2996.doc
3/23/2011 2:25 PM 8593 qd 43- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd dtrieu.rar
4/6/2011 3:51 PM 44032 qd 44- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd mcai.doc
3/23/2011 3:11 PM 8330 qd 44- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd mcai.rar
3/23/2011 3:12 PM 8564 qd 45- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd ba che.rar
3/23/2011 3:10 PM 8867 qd 46- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd blieu.rar
3/23/2011 3:13 PM 8393 qd 47- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd coto.rar
3/23/2011 3:14 PM 8277 qd 48- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd dha.rar
3/23/2011 3:14 PM 8265 qd 49- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd haiha.rar
3/23/2011 3:15 PM 9062 qd 50- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd vdon.rar
3/23/2011 3:15 PM 9286 qd 51- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd yhung.rar
3/23/2011 2:51 PM 8297 qd 52- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd hbo.rar
3/23/2011 2:55 PM 8207 qd 53- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd tyen.rar
3/23/2011 2:57 PM 8508 qd 54- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd cpha.rar
3/23/2011 2:59 PM 8238 qd 55- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd ubi.rar
3/23/2011 3:01 PM 8991 qd 56- phe chuan don vi bau cu va so dai bieu hdnd hlong.rar
6/15/2011 3:56 PM 13200 qd 561.rar
3/23/2011 3:05 PM 9144 qd 59 thanh lap ban bau cu dai bieu qh khoa xii don vi so1.rar
3/25/2011 2:10 PM 7873 qd 60 thanh lap ban bau cu dai bieu qh khoa xii don vi so 2.rar
3/25/2011 2:11 PM 8126 qd 61 thanh lap ban bau cu dai bieu qh khoa xii don vi so 3.rar
10/30/2012 9:46 AM 6395392 qd cong bo tthc cua so kh&dt.doc
10/30/2012 10:45 AM 1251328 qd cong bo tthc cua so tn&mt chính thức.doc
10/30/2012 10:46 AM 1928704 qd cong bo tthc cua so tu phap dot 2.doc
5/3/2012 4:23 PM 654336 qd cua ubnd tinh ve giai quyet tthc tai vp ubnd.doc
11/27/2012 3:15 PM 74318 qd dkkd_1663_22112012.pdf
2/21/2011 9:01 AM 7834 qd tieu ban an ninh.rar
2/21/2011 9:05 AM 7222 qd tieu ban khieu nai to cao.rar
2/21/2011 9:00 AM 8012 qd tieu ban tuyen truyen.rar
6/15/2011 4:03 PM 772415 qd-ubnd 1193.rar
10/16/2012 8:06 AM 912693 qd.rar
9/26/2011 8:38 AM 102912 qd06 ban hanh qui che phoi hop xu ly phan anh kien nghi cua ca nhan, to chuc ve quy dinh hanh chinh tren dia ban tinh.doc
4/18/2013 4:33 PM 78086 qd1009-qd-ubnd_17042013.pdf
10/24/2013 8:43 AM 141803 qd1382_30052013.pdf
7/12/2013 5:34 PM 133557 qd1570qd-ubnd_21062013.pdf
1/23/2014 8:23 AM 83759 qd163_22012014.pdf
7/12/2013 5:21 PM 108109 qd1732qd-ubnd_11072013.pdf
7/12/2013 5:24 PM 135420 qd1734qd-ubnd_11072013.pdf
7/12/2013 5:27 PM 133130 qd1735qd-ubnd_11072013.pdf
7/12/2013 5:29 PM 135130 qd1736qd-ubnd_11072013.pdf
7/12/2013 5:31 PM 134419 qd1737qd-ubnd_11072013.pdf
11/5/2012 1:45 PM 90112 qd1856_27122007.doc
7/26/2012 8:13 AM 292404 qd1866.pdf
2/18/2011 9:16 AM 238253 qd215ttg[1].pdf
5/22/2013 2:12 PM 41552 qd2479_21052013.pdf
10/22/2013 3:57 PM 120088 qd2774_29102012.pdf
1/9/2013 5:28 PM 53780 qd29_512013.pdf
11/7/2013 2:04 PM 144604 qd3052_6112013.pdf
11/27/2012 4:08 PM 183962 qd3119_26112012.pdf
1/2/2013 3:47 PM 137587 qd3348_19122012.pdf
10/22/2013 4:20 PM 398311 qd3425_25122012.pdf
3/5/2014 8:54 AM 87164 qd422_28022014.pdf
11/16/2010 7:12 AM 89258 qd491ttg1.pdf
11/16/2010 7:09 AM 216915 qd491ttg2.pdf
3/10/2016 9:27 AM 247296 qd52 cong bo tthc lien thong thuoc tham quyen giai quyet cua so tu phap.doc
7/8/2011 10:54 AM 11604 qd52-phe duyet khdt goi thau xay dung cac hang muc phan kien truc du an ha tang khu quang truong thanh pho mong cai.rar
7/8/2011 10:58 AM 13217 qd55-phe duyet khdt du an cai tao, sua chua svd trung tam tx cam pha.rar
7/8/2013 9:44 AM 76800 qd59.2012 ve tgpl cho nguoi ngheo-dtts.doc
4/11/2014 7:42 AM 47885 qd685_1042014.pdf
4/4/2013 5:15 PM 114380 qd832_02042013.pdf
7/7/2011 2:33 PM 406481 qd945.pdf
8/5/2011 8:20 AM 145408 qd_ban_hanh_quy_che_phoi_hop_trong_viec_cong_bo_cong_khai_tthc(ban_sua).doc
7/29/2013 10:43 AM 59749 qdd1851_2572013.pdf
3/3/2014 9:58 AM 190219 qh ks.rar
8/5/2011 8:17 AM 108032 qui_che_phoi_hop_xu_ly_phan_anh_kien_nghi_(ban_sua).doc
10/16/2012 8:54 AM 3829110 quy che.pdf
3/3/2014 9:38 AM 1661440 quy hoach khcn.doc
7/17/2010 3:07 PM 254464 quy trinh tich hop.doc
7/8/2013 9:30 AM 55808 quyet dinh ban hanh ke hoach tgpl cua hdtt nam 2013.doc
5/21/2014 10:08 AM 20282872 quyhoachmt_quangninh-516201490059am.rar
5/4/2012 4:33 PM 654336 quyết định quy định hồ sơ chi tiết tthc thực hiện tại ubnd tỉnh.doc
11/24/2010 4:53 PM 139847 qð tl bcð xd ntm.rar
8/6/2012 9:49 AM 4229636 qð_808.pdf
6/23/2014 2:21 PM 380738 qđ 1288.pdf
2/15/2011 11:26 AM 111210 qđ 135.rar
11/16/2012 12:26 PM 87026 qđ 1607_5112012.pdf
12/12/2012 9:40 AM 549934 qđ 1732_5122012.pdf
12/12/2012 9:41 AM 551019 qđ 1733_5122012.pdf
12/12/2012 9:45 AM 551204 qđ 1734_5122012.pdf
12/12/2012 9:45 AM 563029 qđ 1735_5122012.pdf
12/12/2012 9:47 AM 543629 qđ 1736_5122012.pdf
12/12/2012 9:49 AM 70186 qđ 1737_5122012.pdf
1/4/2013 8:54 AM 72382 qđ 1824_24122012.pdf
1/4/2013 8:56 AM 73914 qđ 1825_24122012.pdf
1/4/2013 8:57 AM 72159 qđ 1826_24122012.pdf
1/4/2013 8:59 AM 76112 qđ 1827_24122012.pdf
1/4/2013 9:00 AM 73007 qđ 1828_24122012.pdf
1/4/2013 9:02 AM 71694 qđ 1829_24122012.pdf
1/4/2013 9:04 AM 73894 qđ 1831_24122012.pdf
10/24/2013 8:48 AM 64150 qđ 2085_15082013.pdf
9/29/2014 10:47 AM 363118 qđ 2099_0159.pdf
10/17/2012 3:28 PM 716886 qđ 2508.pdf
11/5/2012 8:41 AM 74752 qđ 2555.doc
10/22/2013 3:54 PM 940632 qđ 2565.pdf
11/5/2012 8:43 AM 15086 qđ 26 ntm. doc.rar
11/26/2012 3:52 PM 131116 qđ 3054_19112012.pdf
11/28/2012 12:09 PM 174286 qđ 3079_22112012.pdf
2/11/2011 2:49 PM 67072 qđ 378.doc
2/21/2014 5:32 PM 97964 qđ 381_21022014.pdf
2/21/2014 5:29 PM 74693 qđ 382_21022014.pdf
2/7/2013 1:45 PM 220484 qđ 411_522013.pdf
3/13/2012 1:18 PM 54962 qđ 474.pdf
3/20/2012 9:32 AM 2883291 qđ 583-ubnd.pdf
10/24/2013 8:24 AM 98496 qđ 841_02042013.pdf
11/27/2012 3:12 PM 76518 qđ dkkd_1664_22112012.pdf
11/27/2012 3:14 PM 75346 qđ dkkd_1665_22112012.pdf
11/27/2012 3:14 PM 74049 qđ dkkd_1666_22112012.pdf
11/27/2012 3:09 PM 74381 qđ dkkd_1667_22112012.pdf
11/17/2012 9:36 PM 73376 qđ1531_31102012.pdf
11/17/2012 9:37 PM 72369 qđ1532_31102012.pdf
11/17/2012 9:39 PM 74487 qđ1533_31102012.pdf
11/17/2012 9:41 PM 74590 qđ1535_31102012.pdf
11/17/2012 9:43 PM 75861 qđ1536_31102012.pdf
11/28/2012 4:27 PM 119768 qđ1680.pdf
12/3/2012 3:31 PM 46884 qđ1692khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:32 PM 68028 qđ1693khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:33 PM 67993 qđ1694khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:34 PM 67035 qđ1695khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:35 PM 66609 qđ1696khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:36 PM 67739 qđ1697khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:38 PM 68105 qđ1698khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:39 PM 67119 qđ1699khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:39 PM 66423 qđ1700khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:40 PM 66985 qđ1701khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:41 PM 65811 qđ1702khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:43 PM 69056 qđ1703khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:43 PM 66038 qđ1704khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:48 PM 68579 qđ1705khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:49 PM 69511 qđ1706khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:46 PM 69533 qđ1707khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:47 PM 67638 qđ1708khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:45 PM 67449 qđ1709khđt_27112012.pdf
12/3/2012 3:45 PM 69624 qđ1710khđt_27112012.pdf
8/30/2013 2:09 PM 225346 qđ2230_28082013.pdf
8/30/2013 2:10 PM 230882 qđ2231_28082013.pdf
9/4/2013 10:56 AM 49548 qđ2277_03092013.pdf
1/11/2012 8:38 AM 428232 qđ23.pdf
1/2/2013 9:45 AM 950494 qđ3415_24122012.pdf
3/18/2011 8:25 AM 63567 scan 04-100001.rar
5/6/2014 4:40 PM 54791 scan 1330 ngay 2642014.pdf
6/19/2012 10:34 AM 1181159 scan 300001.pdf
6/20/2012 11:40 AM 1130870 scan 300002.pdf
11/8/2012 12:50 PM 2496495 scan bc 137_05112012.pdf
10/19/2012 7:51 AM 1007671 scan qd 2507.pdf
6/12/2013 8:32 AM 621774 scan0001.pdf
2/17/2011 10:10 AM 140102 scan0001.rar
11/22/2010 4:02 PM 149583 scan0001_0001.jpg
11/22/2010 4:01 PM 118498 scan0001_0002.jpg
9/20/2012 3:06 PM 461768 scan0002.pdf
5/19/2011 4:20 PM 61604 scan0002.rar
9/20/2012 3:06 PM 62029 scan0003.pdf
3/14/2011 11:09 AM 291328 scan0004.doc
9/20/2012 3:05 PM 61875 scan0004.pdf
9/20/2012 3:04 PM 62557 scan0005.pdf
2/15/2011 10:05 AM 509986 scan0005.rar
9/20/2012 3:03 PM 62484 scan0006.pdf
9/20/2012 3:02 PM 65086 scan0007.pdf
9/20/2012 3:01 PM 66451 scan0008.pdf
9/20/2012 3:00 PM 68089 scan0009.pdf
8/9/2012 3:02 PM 70927 scan0010.pdf
8/29/2013 8:22 AM 283030 scan0019.pdf
9/11/2013 1:52 PM 138065 scan0022.pdf
7/4/2017 4:49 PM 1286498 scan0041.pdf
11/7/2017 9:42 AM 1318490 scan0047.pdf
3/6/2014 2:41 PM 71007 scan0448432014.pdf
5/6/2014 4:39 PM 52503 scan1331 ngay 262014.pdf
5/6/2014 4:37 PM 55447 scan1332 ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:36 PM 54821 scan1333ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:35 PM 53367 scan1334 ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:35 PM 53519 scan1335ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:34 PM 55147 scan1336ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:33 PM 53585 scan1337 ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:32 PM 50179 scan1338 ngay 2642014.pdf
5/6/2014 4:31 PM 47343 scan1339ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:30 PM 48089 scan1340 ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:29 PM 47769 scan1341ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:28 PM 50195 scan1342ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:28 PM 54017 scan1343ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:27 PM 52931 scan1344ngay2642014.pdf
5/6/2014 4:26 PM 53375 scan1345ngay2642014.pdf
5/16/2013 2:23 PM 65521 so 453khđt7052013.pdf
5/16/2013 2:20 PM 75368 so 464khdt 10-52013.pdf
5/16/2013 2:19 PM 72534 so 465khdt10052013.pdf
5/16/2013 2:17 PM 72185 so 466khdt 10052013.pdf
5/16/2013 2:18 PM 71937 so 467khdt 10052013.pdf
5/16/2013 2:14 PM 74136 so 468 khdt 10052013.pdf
5/16/2013 2:15 PM 75737 so 469khdt 10052013.pdf
5/16/2013 2:16 PM 74695 so 470 khdt10052013.pdf
5/16/2013 2:21 PM 73942 so 471 khdt 10052013.pdf
5/16/2013 2:22 PM 87023 so 472khdt10-52013.pdf
10/23/2017 3:08 PM 2936083 sua2393.signed.pdf
8/25/2017 4:31 PM 1082116 sản xuất kinh doanh cty sổ xố.rar
1/29/2013 10:17 AM 139400 tai lieu lay kien du thao sua doi hien phap nam 1992.rar
1/11/2013 9:58 AM 139400 tai lieu lay kien du thao sua doi hien phap nam 1992_2.rar
1/10/2013 3:35 PM 70449 tb 01_412013.pdf
11/15/2013 7:59 AM 47757 tb 1384.pdf
11/15/2013 7:54 AM 50085 tb 1385.pdf
11/15/2013 7:52 AM 46719 tb 1387.pdf
11/15/2013 7:49 AM 48839 tb 1388.pdf
11/15/2013 7:47 AM 48383 tb 1389.pdf
11/15/2013 7:44 AM 49187 tb 1391.pdf
11/15/2013 7:41 AM 51003 tb 1394.pdf
11/15/2013 8:04 AM 49223 tb 1395.pdf
11/15/2013 8:07 AM 50945 tb 1396.pdf
11/15/2013 8:10 AM 47851 tb 1397.pdf
11/15/2013 8:12 AM 48901 tb 1398.pdf
11/15/2013 8:15 AM 53305 tb 1399.pdf
11/15/2013 8:18 AM 52191 tb 1400.pdf
11/15/2013 8:02 AM 46571 tb 1405.pdf
7/12/2013 2:02 PM 88150 tb 148_11072013.pdf
11/16/2012 12:25 PM 72544 tb 1620_9112012.pdf
11/16/2012 12:27 PM 70340 tb 1622_9112012.pdf
11/16/2012 12:29 PM 67891 tb 1624_9112012.pdf
10/28/2013 1:54 PM 52913 tb 1672.pdf
12/14/2012 10:19 AM 67622 tb 1739_8122012.pdf
12/14/2012 10:26 AM 67381 tb 1740_8122012.pdf
12/14/2012 10:25 AM 65981 tb 1741_8122012.pdf
12/14/2012 10:24 AM 68563 tb 1742_8122012.pdf
12/14/2012 10:22 AM 65290 tb 1743_8122012.pdf
12/14/2012 10:20 AM 68140 tb 1744_8122012.pdf
12/14/2012 10:17 AM 66112 tb 1745_8122012.pdf
12/14/2012 10:16 AM 68482 tb 1746_122012.pdf
9/6/2012 4:01 PM 83213 tb 3204.pdf
3/22/2011 3:04 PM 10616 tb phan cong nhiem vu thanh vien ub bau cu.rar
11/5/2012 1:41 PM 173311 tb100_1362012.pdf
11/17/2012 9:46 PM 63909 tb1609_8112012.pdf
11/17/2012 9:48 PM 66848 tb1610_8112012.pdf
11/17/2012 9:49 PM 67869 tb1611_8112012.pdf
11/17/2012 9:51 PM 66755 tb1612_8112012.pdf
11/17/2012 9:52 PM 67756 tb1613_8112012.pdf
11/17/2012 9:54 PM 67594 tb1614_8112012.pdf
11/16/2012 12:30 PM 70256 tb1615_9112012.pdf
11/16/2012 12:31 PM 71741 tb1616_9112012.pdf
11/16/2012 12:32 PM 71222 tb1617_9112012.pdf
11/16/2012 12:34 PM 69268 tb1618_9112012.pdf
11/16/2012 12:35 PM 68886 tb1619_9112012.pdf
11/16/2012 12:37 PM 71279 tb1621_9112012.pdf
11/16/2012 12:38 PM 69836 tb1623_9112012.pdf
11/16/2012 12:39 PM 68402 tb1625_9112012.pdf
11/16/2012 12:40 PM 71687 tb1626_8112012.pdf
6/20/2013 8:29 AM 165873 tb2220_10062013.pdf
1/27/2014 2:49 PM 96703 tb26_2212014.pdf
3/30/2015 10:59 PM 126336 tb773_23032015.pdf
9/11/2013 2:50 PM 138065 tbbđgts.pdf
9/13/2013 8:07 AM 138065 tbbđgts1.pdf
11/7/2017 9:43 AM 1112182 tbtk.jpg
11/7/2017 9:46 AM 1112182 tbtk.jpg.jpg
6/10/2013 9:09 AM 43905 tbvp560.pdf
6/10/2013 9:08 AM 44351 tbvp561.pdf
6/10/2013 9:04 AM 45035 tbvp569.pdf
6/10/2013 8:59 AM 44393 tbvp649.pdf
6/10/2013 8:58 AM 45961 tbvp650.pdf
6/10/2013 9:01 AM 44745 tbvp651.pdf
6/10/2013 9:00 AM 46243 tbvp652.pdf
6/10/2013 9:02 AM 46427 tbvp653.pdf
6/10/2013 9:12 AM 45074 tbvp654.pdf
6/10/2013 9:13 AM 45525 tbvp655.pdf
6/10/2013 9:11 AM 45337 tbvp656.pdf
6/10/2013 9:05 AM 44423 tbvp657.pdf
6/10/2013 9:06 AM 45017 tbvp658.pdf
6/10/2013 9:10 AM 45029 tbvp659.pdf
3/9/2011 8:30 AM 29184 thong bao tuyen dung phat thanh.doc
6/22/2015 3:25 PM 210378 thong cao bao chi.pdf
2/15/2011 4:28 PM 723456 thong tri 13.doc
2/15/2011 4:43 PM 699006 thong tri 13.rar
6/15/2011 3:02 PM 64512 thong tu 01 ttlt-bnv-vpcp.doc
7/18/2014 10:10 AM 328192 thong tu so 77.doc
7/18/2014 9:41 AM 568320 thông tư 23 bộ tnmt.doc
7/18/2014 9:40 AM 825856 thông tư 24 bộ tnmt.doc
7/18/2014 9:40 AM 1801728 thông tư 25 bộ tnmt.doc
7/18/2014 9:53 AM 331264 thông tư 30 2014 bộ tnmt.doc
2/17/2011 2:28 PM 441463 thông tư.rar
5/21/2014 9:44 AM 2637 tien yen.swf
12/4/2010 3:48 PM 64837 tonghop kien nghi cu tri, giai quyet khieu nai to cao.rar
7/19/2010 6:14 PM 380971 truonghoccf.jpg
7/18/2014 9:39 AM 3166848 tt 28.signed.pdf
7/18/2014 10:01 AM 1184704 tt 76.signed.pdf
7/18/2014 9:48 AM 4150615 tt-29-quy-dinh-chi-tiet-viec-lap-dieu-chinh-quy-hoach-ke-hoach-sd-dat.pdf
3/13/2012 1:22 PM 203473 tthc moi.rar
1/9/2015 11:44 PM 49665 ttlt242014ttlt-btc-btp ve tai chinh tgpl.doc
2/27/2017 3:27 PM 110421 tệp gửi bộ khđt và ubnd tỉnh để đăng tải thông tin.rar
12/6/2010 3:41 PM 107408 tổng hợp kiến nghị cử tri.rar
3/10/2011 4:04 PM 34816 ubbc.doc
6/13/2012 8:40 AM 331264 ubnd tỉnh trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp.doc
11/8/2012 4:04 PM 194956 unghontm0001.pdf
9/9/2011 9:49 AM 74752 uỷ ban nhân dân.doc
1/6/2012 4:28 PM 94025 van ban.pdf
1/17/2013 2:31 PM 127075 vb 147_11012013.pdf
1/4/2012 10:30 AM 812303 vb 5473.pdf
5/16/2013 4:01 PM 61997 vb2352_1652013.pdf
7/27/2011 5:16 PM 130909 voi-da-granit-cho-khong-gian-noi-ngoai-that-5.jpg