Online: 2520
Truy cập: 9559852
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cốc, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng  (01/08/2011 | 09:38:43)
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 13/06/2011 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền Trung Cốc, xã Nam Hòa, huyện Yên Hưng

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 29/1/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền trung Cốc, xã Nam hòa, huyện Yên Hưng”;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh “V/v điều chỉnh phân khai nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia đợt 1 – kế hoạch 2011”;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  1313/KHĐT-VX ngày 24/5/2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đền trung Cốc, xã Nam hòa, huyện Yên Hưng với nội dung như sau:

1/ Tên gói thầu và giá gói thầu: Phần công việc lập kế hoạch đấu thầu lần này được chia thành các gói thầu với giá gói thầu cụ thể như sau:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

1

Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

35

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

276

3

Gói thầu số 03: Tư vấn kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình

96

4

Gói thầu số 04: Tư vấn kiểm toán, quyết toán hoàn thành công trình

53

5

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

37

6

Gói thầu số 06: Thi công xây lắp công trình

12.551

 

(Chi tiết thành phần công việc trong các gói thầu thống nhất theo hồ sơ Thiết kế kỹ bản vẽ thi công và dự toán đã được Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh phê duyệt tại Quyết định số  379/QĐ-UBND ngày 27/12/2010).

2/ Nguồn vốn: Đề nghị hỗ trợ chủ yếu từ ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh; xã hội hóa và huy động hợp pháp khác. Năm 2011 đã phân bổ 2.000 triệu đồng tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh.

3/ Phương thức đấu thầu:

- Gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

4/ Hình thức đấu thầu áp dụng cho tất cả các gói thầu:

- Các gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05: Chỉ định thầu (gói thầu tư vấn dưới 500 triệu đồng theo điều 40, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ).

- Gói thầu số 06: Chỉ định thầu (theo điều 101, Luật Xây dựng).

5/ Thời gian lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian lựa chọn nhà thầu cho tất cả các gói thầu: Xong trong Quý II/2011.

6/ Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Gói thầu số 01: 30 ngày.

- Gói thầu số 02, 03, 04, 05, 06: 300 ngày.

7/ Hình thức hợp đồng áp dung cho tất cả các gói thầu:

- Gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05: Theo tỷ lệ phần trăm.

- Gói thầu 06: Theo đơn giá.

8/ Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định xử lý tình huống trong đấu thầu: căn cứ vào kế hoạch đấu thầu được duyệt, Chủ đầu tư thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, chịu trách nhiệm theo quy định về kết quả thực hiện.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên hưng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

UBND Tỉnh
Các bài mới hơn:
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ Trại Lốc 1 và 2 xã An Sinh, huyện Đông Triều  (30/05/2014)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua hóa chất sát trùng phục vụ công tác phòng chống dịch của Chi cục Thú y  (08/05/2014)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua bàn trộn âm thanh và bóng đèn PAR dùng cho hệ thống âm thanh ánh sáng phục vụ biểu diễn nghệ thuật  (08/05/2014)
 Thông báo v/v chốt danh sách nhà đầu tư đăng ký tham dự lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất  (06/05/2014)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh  (06/03/2014)
Các bài đã đăng:
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện hạng mục bổ sung dự án Đường trước khu Uỷ ban Nhân dân tỉnh ra phía bãi biển, phường Hồng Hà,thành phố Hạ Long  (29/07/2011)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt 4 xã Tiền An, Tân An, Hà An và Hoàng Tân, huyện Yên Hưng  (29/07/2011)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Đường từ QL.18 đến một số thôn thuộc xã Quảng Thắng và xã Quảng Thành, huyện Hải Hà  (19/07/2011)
 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 1  (22/12/2010)
 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học tại Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật du lịch Hạ Long  (21/12/2010)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Lao và Phổi tỉnh năm 2010 bằng nguồn vốn hỗ trợ còn dư thuộc quỹ phúc lợi tập trung của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam  (12/10/2010)
 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng Rừng quốc gia Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh  (28/07/2010)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Phong Dụ II, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên  (28/07/2010)
 Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Đông Hải, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên  (28/07/2010)
 Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng tuyến kè chống sạt lở bảo vệ dân cư khu I, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô  (28/07/2010)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn