Online: 1110
Truy cập: 9768221
ĐẤU THẦU 19/09/2018
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán các hạng mục thuộc dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
26/12/2017 | 10:46:44
Quyết định số 5108/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn, khảo sát, lập hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán các hạng mục thuộc dự án: Chăm sóc, bảo tồn các cây Xích Tùng cổ tại Rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua bộ giường tầng trang bị cho ký túc xá học sinh của Trường THPT chuyên Hạ Long
21/12/2017 | 15:57:16
Quyết định số 4936/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua bộ giường tầng trang bị cho ký túc xá học sinh của Trường THPT chuyên Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu trang bị cho công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh
21/12/2017 | 15:55:23
Quyết định số 4933/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu trang bị cho công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua động cơ thủy gắn ngoài xuồng công tác của Chi cục Thủy sản
27/11/2017 | 07:57:57
Quyết định số 4617/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua động cơ thủy gắn ngoài xuồng công tác của Chi cục Thủy sản.
Chi tiết
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
22/11/2017 | 15:23:02
Quyết định số 4565/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua máy quay camera và các phụ kiện đi kèm của Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ
10/11/2017 | 10:26:45
Quyết định số 4412/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua máy quay camera và các phụ kiện đi kèm của Trung tâm thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua xuồng máy phục vụ công tác của Chi cục Quản lý thị trường
15/11/2017 | 15:36:45
Quyết định số 4495/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua xuồng máy phục vụ công tác của Chi cục Quản lý thị trường.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
15/11/2017 | 15:34:55
Quyết định số 4493/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua thiết bị y tế phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: In tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi thủy sản
07/11/2017 | 08:47:12
Quyết định số 4378/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: In tờ rơi tuyên truyền bảo vệ quyền lợi thủy sản.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Đề án Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh" năm 2017
17/10/2017 | 09:03:46
Quyết định số 3904/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Đề án Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh" năm 2017.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua cân xách tay phục vụ công tác kiểm soát và xử lý xe quá tải của Ban an toàn giao thông tỉnh
09/10/2017 | 08:56:55
Quyết định số 3819/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua cân xách tay phục vụ công tác kiểm soát và xử lý xe quá tải của Ban an toàn giao thông tỉnh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: mua xe ô tô chuyên dùng của Sở Ngoại vụ
09/10/2017 | 13:56:05
Quyết định số 3817/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: mua xe ô tô chuyên dùng của Sở Ngoại vụ.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm cứu hộ, cứu nạn, phương tiện giao thông đường bộ, cửa hàng xăng dầu tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long
28/09/2017 | 08:40:08
Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm cứu hộ, cứu nạn, phương tiện giao thông đường bộ, cửa hàng xăng dầu tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình hỗn hợp thuộc lô đất CQ - 03, Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long
28/09/2017 | 08:38:04
Quyết định số 3709/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình hỗn hợp thuộc lô đất CQ - 03, Khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực phía Đông Nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ, phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long.
25/09/2017 | 14:13:06
Quyết định số 3637/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực phía Đông Nhà máy cơ khí Hòn Gai cũ, phường Hòn Gai, Thành phố Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Cung cấp, lắp đặt màn hình Led trang bị cho hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh
25/09/2017 | 14:08:47
Quyết định số 3634/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Cung cấp, lắp đặt màn hình Led trang bị cho hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa định kỳ các luồng đường thủy nội địa địa phương năm 2017
20/09/2017 | 08:01:04
Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa định kỳ các luồng đường thủy nội địa địa phương năm 2017.
Chi tiết
Phê duyệt điều chỉnh nội dung 03 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án củng cố, nâng cấp đê, kè chống sạt lở bờ sông Cái Cá kết hợp với đường bao biển thuộc Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
31/08/2017 | 14:02:22
Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung 03 gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án củng cố, nâng cấp đê, kè chống sạt lở bờ sông Cái Cá kết hợp với đường bao biển thuộc Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Phương án trồng rừng phòng hộ hỗn loài cây bản địa trong lưu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập
26/08/2017 | 15:50:14
Quyết định số 3282/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Phương án trồng rừng phòng hộ hỗn loài cây bản địa trong lưu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập.
Chi tiết
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Làm biểu trưng (logo) nông thôn mới Quảng Ninh của Ban xây dựng nông thôn mới
25/08/2017 | 08:42:20
Quyết định số 3267/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Làm biểu trưng (logo) nông thôn mới Quảng Ninh của Ban xây dựng nông thôn mới.
Chi tiết
Các bài đã đăng:
 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm điều hành và các trạm quan trắc môi trường tự động của tỉnh năm 2017  (25/08/2017)
 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công - dự toán hạng mục nâng cấp đê đoạn từ K20 + 240 đến K25 và sửa chữa cống Vị Dương thuộc dự án Tổng thể nâng cấp đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên  (23/08/2017)
 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Rà soát, chuyển đổi diện tích đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  (22/08/2017)
 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cấp thẻ căn cước công dân của Công an tỉnh  (09/08/2017)
 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu dự toán: Lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu chất lượng vật tư nông nghiệp của Chi cục Chăn nuôi và Thú y  (08/08/2017)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn