Online: 960
Truy cập: 9044258
Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long từ nguồn thu Phí thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại Mục 4 Phục lục 3 Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh
08/09/2017 | 16:50:58

QNP – Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long từ nguồn thu Phí thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại Mục 4 Phục lục 3 Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh.

 

Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với bản dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gửi theo địa chỉ email:Nguyenhienstc@gmail.com.

Chi tiết
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
10/07/2017 | 17:05:10

QNP - Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản về đăng tải, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chi tiết
Đăng tải dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND ngày 15-3-2012 về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
04/07/2017 | 16:49:15

Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với Dự thảo gửi về Phòng tài nguyên nước – Khoáng sản và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và đồng thời gửi email về hòm thư tranthuha@quangninh.gov.vn

Chi tiết
Toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
09/06/2017 | 09:44:41

QNP - Đăng tải dự thảo  Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Các ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến trực tiếp vào bản dự thảo hoặc bằng văn bản gửi về phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Quảng Ninh; số điện thoại 0203.363078; fax: 0203.3836911; email: Buihungsnv@gmail.com

 

Chi tiết
Đăng atri toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về viẹc thành lập thôn Đảo Trần, Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
06/06/2017 | 07:35:24

Ngày 5-6, Sở Nội vụ Quảng Ninh có văn bản về đăng tải, xin ý kiến với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Chi tiết
Đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga
06/06/2017 | 07:28:27

Ngày 1-6, Sở Tài chính có văn bản đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về quy định khung giá dịch vụ sử dụng cầu bến đối với hành khách, tàu thuyền du lịch qua cảng khách Hòn Gai của Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai - Vinashin và Quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Nam Khê, phường Nam Khê, TP Uông Bí.

Chi tiết
Đăng tải Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2016/NQ_HĐND của HĐND tỉnh trình quy định thu phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí
01/06/2017 | 10:12:46
Đăng tải Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh trình quy định thu phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí.
Chi tiết
Đăng tải lấy ý kiến tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa cho Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương
24/05/2017 | 15:14:17

QNP – Đăng tài Tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa cho Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương.

 

Các ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến trực tiếp vào bản dự thảo hoặc bằng văn bản gửi về Sở Tài chính trước  ngày 29/5/2017 đồng thời gửi theo địa chỉ: khns.mai@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chi tiết
Đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy định phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
22/05/2017 | 08:25:27
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy định phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Đăng tải dự thảo về việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy hè cho trẻ em mẫu giáo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh
03/05/2017 | 16:48:35
QNP - Đăng tải dự thảo về việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy hè cho trẻ em mẫu giáo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Chi tiết
Tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm
03/05/2017 | 16:41:25

QNP – Đăng tài Tham gia, đóng góp ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

 

Các ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại 02033.835683; đồng thời gửi theo địa chỉ email: khns.mai@gmail.com

Chi tiết
Đăng tải Dự thảo lấy ý kiến kế hoạch thực hiện Nghị quyết phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh
03/05/2017 | 14:53:46

QNP – Để nhận được ý kiến tham gia rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải nội dung Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

 

Mọi ý kiến tiếp nhận xin gửi về: Phòng Quản lý khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ; số điện thoại 0203.3635835, địa chỉ email: skhvcn@quangninh.gov.vn

Chi tiết
Đăng tải lấy ý kiến Dự thảo quyết định Về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đầu tư phương tiện,xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
19/04/2017 | 15:43:50

QNP - Đăng tải lấy ý kiến Dự thảo quyết định Về việc ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đầu tư phương tiện,xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các ý kiến tham gia xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý ngân sách – Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại 02033.835683; đồng thời gửi theo địa chỉ email: khns.mai@gmail.com

Chi tiết
Đăng tải lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
11/04/2017 | 14:14:12

QNP - Đăng tải lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Chi tiết
Đăng tải dự thảo quy chế Phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên đất liền tỉnh Quảng Ninh
16/03/2017 | 17:13:32

QNP - Đăng tải dự thảo quy chế Phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch trên đất liền tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin tiếp nhận ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, khách du lịch và người dân gửi đồng chí Bùi Hồng Vân, Chuyên viên phòng Quản lý Cơ sở lưu trú và Du lịch (Sở Du lịch), số điện thoại 01676681888, địa chỉ email: hongvandl87@gmail.com

Chi tiết
Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh
29/03/2017 | 16:53:13

QNP - Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh

Chi tiết
Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh
29/03/2017 | 16:52:15
QNP - Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh
Chi tiết
Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa đối với Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
21/03/2017 | 14:48:23

QNP - Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa đối với Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết
Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa đối với Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
21/03/2017 | 14:40:23

QNP - Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa đối với Dịch vụ sử dụng đường bộ do địa phương quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh trên địa bàn tỉnh và Dự thảo Quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chi tiết
Đăng tải, lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về Ban hành quy định về trình tự, thủ tục cho vay từ nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Ninh
27/02/2017 | 15:40:24
Thời gian lấy ý kiến: Trong 30 ngày kể từ thời điểm Dự thảo đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thông tin tiếp nhận gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính - Trụ sở Liên cơ quan số 2,phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long. Email: minhkhuongstc@gmail.com"
Chi tiết
Các bài mới hơn:
Các bài đã đăng:
 Tham gia ý kiến cho Dự thảo quyết định ban hành Quy chế quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  (20/02/2017)
 Tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế quản lý Bãi tắm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  (06/01/2017)
 Tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Quy chế UBND tỉnh về việc xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ” về KHCN tỉnh Quảng Ninh  (15/12/2016)
 Tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thay Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND của HĐND khóa XII, kỳ họp thứ 18 quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố  (25/10/2016)
 Lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về danh sách các doanh nghiệp lữ hành tham gia đón khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ cảu tỉnh Quảng Ninh tham quan du lịch  (04/02/2016)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn