Online: 165
Truy cập: 9860734
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh về quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
12/12/2017 | 11:09:09

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng quản lý giá và công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh, Trụ sở liên cơ quan số 2, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long.

Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND tỉnh về quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Hạ Long II (TP Hạ Long) của Công ty CP An Hưng Plaza
04/12/2017 | 16:26:12

Sở Tài chính có văn bản đăng tải lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh về quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Hạ Long II (TP Hạ Long) của Công ty CP An Hưng Plaza.

Chi tiết
Đăng tải nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định
22/11/2017 | 09:51:15
Chi tiết
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí
13/11/2017 | 09:25:38
Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với bản dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh đồng thời gửi theo địa chỉ email:nguyenhienstc@gmail,com
Chi tiết
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất; mức thu đối với đất có mặt nước trong KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
14/11/2017 | 09:25:27
Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với bản dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh
Chi tiết
Đăng tải nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định
23/11/2017 | 07:56:15
Ngày 21-11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2733/SLĐTBXH-LĐVL về việc đăng tải nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự thủ tục pháp luật quy định
Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long
10/11/2017 | 15:53:02
Chi tiết
Đăng tải dự thảo về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển sử dụng mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
07/11/2017 | 17:19:31
QNP – Ngày 1-11, Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển sử dụng mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với dự thảo xin gửi về địa chỉ: phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh.
Chi tiết
Đăng tải dự thảo về việc quy định thu phí, lệ phú thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 7-12-2016 của HĐND tỉnh
07/11/2017 | 17:15:12
QNP – Ngày 1-11, Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo về việc quy định thu phí, lệ phú thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí và lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 7-12-2016 của HĐND tỉnh Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với dự thảo xin gửi về địa chỉ: phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính Quảng Ninh. Đồng thời, gửi theo địa chỉ email:nguyenhienstc@gmail.com
Chi tiết
Đăng tải dự thảo về việc quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Ninh
07/11/2017 | 17:11:24
QNP – Ngày 1-11, Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo về việc quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Ninh Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với dự thảo xin gửi về địa chỉ: phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Quảng Ninh.
Chi tiết
Đăng tải dự thảo về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
07/11/2017 | 17:07:52
QNP – Ngày 1-11, Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với dự thảo xin gửi về địa chỉ: phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Quảng Ninh, đồng thời gửi theo địa chỉ email:huongtcdt@gmail.com
Chi tiết
Đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh,
07/11/2017 | 17:04:10
QNP – Ngày 3-11, Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức vận động đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh. Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với dự thảo xin gửi về địa chỉ: phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính Quảng Ninh, đồng thời gửi theo địa chỉ email:lanhkimlien78@gmail.com
Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại Trường Đại học Hạ Long, giai đoạn 2018-2020
03/11/2017 | 15:40:16
Chi tiết
Lấy ý kiến danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
23/10/2017 | 15:14:20
QNP – Ngày 18-10, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 1611/SVHTT-QLDS về việc thông báo danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Thời gian 15 ngày làm việc (bắt đầu từ 19-10-2017) Đơn vị tiếp nhận thông tin: Sở Văn hóa và Thể thao (Khu Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long)
Chi tiết
Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung Nghị quyết số 222/2015/NQ-HĐND ngày 12-12-2015 của HĐND tỉnh “Về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng trẻ em chưa thuộc diện hưởng chín sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2016-2020”
23/10/2017 | 15:08:31
Chi tiết
Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long từ nguồn thu Phí thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại Mục 4 Phục lục 3 Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh
08/09/2017 | 16:50:58

QNP – Sở Tài chính có văn bản lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh tỷ lệ trích để lại cho Ban Quản lý Vịnh Hạ Long từ nguồn thu Phí thăm quan Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long tại Mục 4 Phục lục 3 Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7-7-2017 của HĐND tỉnh.

 

Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với bản dự thảo xin gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, đồng thời gửi theo địa chỉ email:Nguyenhienstc@gmail.com.

Chi tiết
Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
10/07/2017 | 17:05:10

QNP - Sở Tài nguyên Môi trường có văn bản về đăng tải, tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chi tiết
Đăng tải dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định số 594/2012/QĐ-UBND ngày 15-3-2012 về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
04/07/2017 | 16:49:15

Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với Dự thảo gửi về Phòng tài nguyên nước – Khoáng sản và Biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long và đồng thời gửi email về hòm thư tranthuha@quangninh.gov.vn

Chi tiết
Toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
09/06/2017 | 09:44:41

QNP - Đăng tải dự thảo  Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Các ý kiến tham gia, đóng góp ý kiến trực tiếp vào bản dự thảo hoặc bằng văn bản gửi về phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ Quảng Ninh; số điện thoại 0203.363078; fax: 0203.3836911; email: Buihungsnv@gmail.com

 

Chi tiết
Đăng atri toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về viẹc thành lập thôn Đảo Trần, Xã Thanh Lân, huyện Cô Tô
06/06/2017 | 07:35:24

Ngày 5-6, Sở Nội vụ Quảng Ninh có văn bản về đăng tải, xin ý kiến với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Chi tiết
Các bài mới hơn:
Các bài đã đăng:
 Đăng tải dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về khung giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga  (06/06/2017)
 Đăng tải Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/2016/NQ_HĐND của HĐND tỉnh trình quy định thu phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí  (01/06/2017)
 Đăng tải lấy ý kiến tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng xét xử phiên tòa cho Hội thẩm nhân dân trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương  (24/05/2017)
 Đăng tải dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy định phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh  (22/05/2017)
 Đăng tải dự thảo về việc hỗ trợ tiền tổ chức dạy hè cho trẻ em mẫu giáo tại cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong Danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh  (03/05/2017)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn