Online: 510
Truy cập: 9860758
Đăng tin 21/10/2018
Thông báo đấu giá tài sản  (25/07/2014 | 16:03:56)

Ngày 25-7, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản ban hành Công văn số 64/TB-BĐGTS tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản

 

 

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/HĐ/CPTBĐ-BĐGTS ngày 22/7/2014 ký giữa Công ty cổ phần thiết bị điện-Vinacomin và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

- Tài sản bán đấu giá gồm 02 loại sau (bán gộp cả 02 loại không bán lẻ):

+ Tài sản cố định:

STT

Tên tài sản cố định

Số lượng

ĐVT

Trọng lượng ước tính

Đơn giá (đồng)

Ước tính giá trị thu hồi (đồng)

Ghi chú

I

TSCĐ ước tính giá trị thu hồi bằng lượng

 

 

 

 

550.026.800

 

1

Nhà xưởng S/c I + II

01

Kg

32.168,6

8000

257.348.800

Tháo dỡ bán phế liệu

2

Nhà xưởng cơ điện

01

Kg

15.380

8000

123.046.000

Tháo dỡ bán phế liệu

3

Nhà xưởng S/c I+II(160m2)

01

Kg

8.794

8000

70.532.000

Tháo dỡ bán phế liệu

4

Máy cân bằng động 9A-734

01

Kg

2.100

8000

16.800.000

Tháo dỡ bán phế liệu

5

Máy hàn lăn FN 1150-1

01

Kg

1.600

8000

12.800.000

Tháo dỡ bán phế liệu

6

Máy cắt dập tôn si lis (01 cái) biến thế

01

kg

1000

8000

8.000.000

Tháo dỡ bán phế liệu

7

Cụm chặn HP và thiết bị kẹp S-19 (1 bộ)

01

kg

800

8000

6.400.000

Tháo dỡ bán phế liệu

8

Máy dập PIM-40T

01

kg

3000

8000

24.000.000

Tháo dỡ bán phế liệu

9

Máy hàn 1 chiều pháp

 

 

 

 

 

Tháo dỡ bán phế liệu

 

Trong đó:- Sắt phế liệu

 

Kg

600

8000

4.800.000

Tháo dỡ bán phế liệu

 

               - Đồng phế liệu

 

Kg

50

110.000

5.500.000

Tháo dỡ bán phế liệu

10

Máy quấn dây H82 A

01

Kg

1.500

8.000

12.000.000

Tháo dỡ bán phế liệu

11

Máy quấn dây tự chế

01

Kg

1.100

8000

8.800.000

Tháo dỡ bán phế liệu

II

TSCĐ ước tính giá trị thu hồi

 

 

 

 

900.000.000

 

1

 Dây chuyền cắt tôn chéo (30% nguyên giá)

01

Dây chuyền

 

 

870.000.000

 

2

Thiết bị đầu phun sơn tĩnh điện (01 cái)

01

Cái

 

 

30.000.000

 

Cộng I + II

1.450.026.800

 

+ Tài sản là thành phẩm, vật tư tồn kho CLC. Chi tiết tài sản thể hiện tại biên bản xác định giá trị vật tư, công cụ dụng cụ xin thanh lý và biên bản xác định giá trị thành phẩm xin thanh lý thời điểm 30 tháng 6 năm 2014 kèm theo Biên bản họp xác định giá bán thanh lý thành phẩm, vật tư tồn kho CLC số 567BB/KT ngày 16/7/2014 của Công ty cổ phần Thiết bị điện  - Vinacomin. Tổng giá trị thu hồi là: 1.896.615.510,đ (Một tỷ tám trăm chín mươi sáu triệu sáu trăm mười năm nghìn năm trăm mười đồng).

- Tổng giá khởi điểm của 02 loại tài sản bán đấu giá trên là: 3.346.642.310,đ (Ba tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm mười đồng), giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản chi trả thuế GTGT, các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác nếu có.

- Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia mua đấu giá là: 300.000.000,đ/01hồ sơ; phí tham gia đấu giá: 500.000,đ/01hồ sơ.

- Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản từ ngày 28/7/2014 đến 16 giờ ngày 05/8/2014, tại nơi bảo quản tài sản bán đấu giá của Công ty cổ phần thiết bị điện – Vinacomin (trong giờ hành chính).

- Thời gian làm thủ tục đăng ký mua tài sản trên từ ngày 04/8/2014 đến 11 giờ ngày 05/8/2014, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút ngày 06/8/2014, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh (phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại: 0332.488.899 hoặc 0333.820.238.

Nơi nhận:

- Cty CP thiết bị điện (phối hợp);

- Lưu VT BĐGTS, HSBĐG,

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (29/04/2014)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (11/09/2013)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ HÀNG  (26/07/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (02/07/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/06/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/06/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (27/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (10/05/2013)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn