Online: 375
Truy cập: 9860748
Đăng tin 21/10/2018
THÔNG BÁO TÌM CHỦ HÀNG  (26/07/2013 | 13:49:35)

Ngày 26-7-2013, CA TP Hạ Long vừa có Công văn số 813/CV-CATP thông báo về tìm chủ hàng.

Ngày 20 tháng 7 năm 2013, CA Thành phố Hạ Long tiến hành kiểm tra bắt giữ xe ô tô BKS 14N-2012 do ông Trần Thái Sơn (địa chỉ: Huyện Thủy Nguyên, TP Hạ Phòng) điều khiển, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, gồm một số mặt hàng như: mì chính, đèn sân khấu, nồi cơm điện...

Công an TP Hạ Long thông báo tìm chủ sở hữu của số hàng trên. Ai là chủ số hàng trên đến Đội CS PCTP về Môi trường - CA TP Hạ Long để giải quyết./.

CA TP Hạ Long
Các bài mới hơn:
 Thông báo đấu giá tài sản  (25/07/2014)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (29/04/2014)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (11/09/2013)
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (02/07/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/06/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/06/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (27/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (10/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (06/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (09/04/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (04/01/2013)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn