Online: 255
Truy cập: 9860740
Đăng tin 21/10/2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (14/06/2013 | 08:29:48)
Ngày 13-6-2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 519/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.

 

Ngày 18/12/2012, CA TP Hạ Long kiểm tra tại khu vực thuộc tổ 36, khu 4, phường Hà Trung, TP Hạ Long và tạm giữ lô hàng khoảng 460 lít dầu DIEZEN không có nguồn gốc hợp pháp.

Vậy ai là chủ sở hữu, người quản lý hoặc sử dụng hợp pháp số hàng hóa nêu trên đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ - Công an TP Hạ Long, địa chỉ: số 2, đường Cao Thắng, TP Hạ Long đến giải quyết.

Thông báo này được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an TP Hạ Long.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến nhận, lô hàng trên sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

CA TP Hạ Long
Các bài mới hơn:
 Thông báo đấu giá tài sản  (25/07/2014)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (29/04/2014)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (11/09/2013)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ HÀNG  (26/07/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (02/07/2013)
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (29/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (27/05/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (10/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (06/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (09/04/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (04/01/2013)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (14/11/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (15/10/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (12/10/2012)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn