Online: 1080
Truy cập: 9860798
Đăng tin 21/10/2018
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (10/05/2013 | 09:40:16)
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản: Là quyền sử dụng đất của 41 ô đất tại các phường: Quang Hanh, Cẩm Trung – Thành phố xã Cẩm Phả, thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/TTPTQĐCP-BĐGTS ngày 08/5/2013 ký giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Tài sản bán đấu giá:

Nội dung

Diện tích/ô đất (m2)

Giá khởi điểm

(đ/m2 )

Tiền đặt trước

(đồng/hồ sơ/ô đất )

Phí tham gia đấu giá

(đồng/hồ sơ/ô đất)

1. Phường Quang Hanh: Gồm 40 ô đất

1.1. Tại Khu 3A: Gồm 27 ô đất

- Tại lô LK1

+ Ô số 1

80,0

4.500.000

20.000.000

200.000

+ Ô số 2

87,0

4.500.000

20.000.000

200.000

+ Ô số 3

91,0

4.500.000

20.000.000

200.000

+ Ô số 4

84,0

4.500.000

20.000.000

200.000

+ Ô số 5

85,2

4.500.000

20.000.000

200.000

- Tại lô LK2

+ Từ ô số 7 đến ô số 13

80,0

3.500.000

15.000.000

200.000

+ Ô số 14

112,0

3.500.000

20.000.000

200.000

- Tại lô LK3

+ Từ ô số 15 đến ô số 18

80,0

3.500.000

15.000.000

200.000

+ Từ ô số 19, 21, 22

72,0

3.500.000

15.000.000

200.000

- Tại lô LK4

+ Ô số 23

91,5

4.500.000

15.000.000

200.000

+ Ô số 26

74,8

2.800.000

10.000.000

200.000

+ Ô số 27

71,3

2.800.000

10.000.000

100.000

+ Ô số 28

80,7

2.800.000

10.000.000

200.000

+ Ô số 29

75,3

2.800.000

10.000.000

200.000

+ Ô số 30

68,1

2.800.000

10.000.000

100.000

+ Ô số 31

63,3

2.800.000

10.000.000

100.000

      1.2. Tại khu 5: Gồm 01 ô đất

 

- 01 ô đất dịch vụ thương mại

1.189

8.500.000

500.000.000

500.000

      13. Tại khu 10: Gồm 12 ô đất

 

- Từ ô số 02 đến ô số 13

83,5

3.500.000

20.000.000

200.000

2. Phường Cẩm Trung: Gồm 01 ô đất tại khu 4A

+ Ô số 2

103,5

50.000.000

200.000.000

500.000

- Thời gian tham khảo hồ sơ và xem tài sản ngày 10/5/2013 đến 16h ngày 13/6/2013 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh.

 - Thời gian làm thủ tục đăng ký mua tài sản bán đấu giá từ 08 giờ ngày 12/6/2013 đến 16 giờ 00 ngày 12/6/2013 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh.

- Thời gian bán đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/6/2013 tại trụ sở UBND phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá xuất trình những giấy tờ sau cho một ô đất:

- Đối với cá nhân: Bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu.

- Đối với tổ chức: Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, biên lai nộp thuế môn bài năm 2013, chứng minh thư nhân dân của người đại diện hợp pháp của tổ chức theo quy định.

Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0333.638.598 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản
Các bài mới hơn:
 Thông báo đấu giá tài sản  (25/07/2014)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (29/04/2014)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (11/09/2013)
 THÔNG BÁO TÌM CHỦ HÀNG  (26/07/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (02/07/2013)
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (06/05/2013)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU  (09/04/2013)
 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (04/01/2013)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (14/11/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (15/10/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (12/10/2012)
 Thông báo đính chính thông báo bán đấu giá tài sản số 70/TB-TTBĐGTSQN ngày 02/10/2012  (08/10/2012)
 THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH  (25/09/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (25/09/2012)
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG  (21/09/2012)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn