Online: 585
Truy cập: 9860763
Đăng tin 21/10/2018
Thông báo đấu giá tài sản
25/07/2014 | 16:03:56

Ngày 25-7, trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản ban hành Công văn số 64/TB-BĐGTS tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.

Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
29/04/2014 | 14:53:13
Ngày 29-4, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh có Thông báo số 38/TB-BĐGTS về tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
11/09/2013 | 14:50:12
Công ty Cổ phần Đấu giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Liêu.
Chi tiết
THÔNG BÁO TÌM CHỦ HÀNG
26/07/2013 | 13:49:35

Ngày 26-7-2013, CA TP Hạ Long vừa có Công văn số 813/CV-CATP thông báo về tìm chủ hàng.

Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
02/07/2013 | 09:07:54
Ngày 02-07-2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 715/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
14/06/2013 | 13:31:25
Ngày 13-6-2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 27/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
14/06/2013 | 08:29:48
Ngày 13-6-2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 519/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
29/05/2013 | 07:57:37
Ngày 28-5-2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 26/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
29/05/2013 | 16:46:51
Ngày 29-5-2013, Công an TP Hạ Long có Thông báo số 18/TB-XĐCSH
Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
27/05/2013 | 10:16:25
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
10/05/2013 | 09:40:16
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
06/05/2013 | 10:02:32
Ngày 2-5-2013Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 349/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu.
Chi tiết
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TÌM CHỦ SỞ HỮU
09/04/2013 | 15:02:22
Ngày 9/4/2013, Công an TP Hạ Long ban hành Thông báo số 20/TB-XĐCSH thông báo về việc tìm chủ sở hữu
Chi tiết
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
04/01/2013 | 15:35:44
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản trong lĩnh vực vi phạm hành chính.
Chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
14/11/2012 | 08:36:58
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
15/10/2012 | 15:24:57
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
12/10/2012 | 16:44:15
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
Thông báo đính chính thông báo bán đấu giá tài sản số 70/TB-TTBĐGTSQN ngày 02/10/2012
08/10/2012 | 16:13:41

Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 01/BQLCKQTMC-TTBĐGTSQN ngày 21/10/2012 của Ban quản lý cửa khẩu Quốc Tế Móng Cái.

Chi tiết
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
25/09/2012 | 15:43:33
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản.
Chi tiết
THÔNG BÁO BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
25/09/2012 | 16:35:18

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh 0100112437-013 đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 6 năm 2008; đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 24 tháng 9 năm 2012

Chi tiết
Các bài đã đăng:
 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG  (21/09/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (30/08/2012)
 THÔNG BÁO GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH SƠN TÙNG  (16/08/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (02/08/2012)
 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  (26/07/2012)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn