Online: 1200
Truy cập: 9096368
CÁC QUY HOẠCH 18/10/2017
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nam thành phố Uông Bí (phân khu F) tại phường Phương Nam và phường Phương Đông, thành phố Uông Bí
16/10/2017 | 13:40:55
Quyết định số 3888/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây Nam thành phố Uông Bí (phân khu F) tại phường Phương Nam và phường Phương Đông, thành phố Uông Bí.
Chi tiết
Hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, văn phòng làm việc và nhà ở cán bộ công nhân viên tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng lập
06/10/2017 | 13:52:43
Quyết định số 3807/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ, văn phòng làm việc và nhà ở cán bộ công nhân viên tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng lập.
Chi tiết
Hủy bỏ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm Hải Hòa, thành phố Móng Cái
03/10/2017 | 16:12:36
Quyết định số 3781/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm Hải Hòa, thành phố Móng Cái.
Chi tiết
Hủy bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu khai thác đá Ryolit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long thực hiện
03/10/2017 | 16:10:58
Quyết định số 3782/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/1000 khu khai thác đá Ryolit làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long thực hiện.
Chi tiết
Thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long do Công ty TNHH Khai Quang Lập
02/10/2017 | 16:08:48
Quyết định số 3765/QĐ-UBND về việc thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long do Công ty TNHH Khai Quang Lập.
Chi tiết
Thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi tại khu 7, phường Cửa Ông thành phố Cẩm Phả đối với Công ty cổ phần Tập đoàn INDEVCO
29/09/2017 | 16:13:42
Quyết định số 3748/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất kính nổi tại khu 7, phường Cửa Ông thành phố Cẩm Phả đối với Công ty cổ phần Tập đoàn INDEVCO.
Chi tiết
Thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Khu chung cư, văn phòng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Quảng Ninh
28/09/2017 | 14:06:02
Quyết định số 3711/QĐ-UBND về việc thu hồi chủ trương nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Khu chung cư, văn phòng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Quảng Ninh.
Chi tiết
Thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ và cửa hàng xăng dầu tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long
27/09/2017 | 14:50:35
Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ và cửa hàng xăng dầu tại phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Cơ giới và xây dựng Thăng Long.
Chi tiết
Thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng và kho bãi sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Xây dựng Quảng Ninh
27/09/2017 | 14:47:19
Quyết định số 3678/QĐ-UBND về việc thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch và hủy bỏ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu bến cảng và kho bãi sản xuất vật liệu xây dựng tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đối với Công ty cổ phần Xây dựng Quảng Ninh.
Chi tiết
phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
21/09/2017 | 09:47:26
Quyết định số 3609/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long
21/09/2017 | 13:41:48
Quyết định số 3595/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long.
Chi tiết
Phê duyệt bổ sung nhà máy xử lý chất thải rắn vào Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Hà thuộc Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
08/09/2017 | 15:52:51
Quyết định số 3455/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung nhà máy xử lý chất thải rắn vào Quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Hải Hà thuộc Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phía Nam thành phố Uông Bí (phân khu I) tại phường Yên Thanh và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí
22/08/2017 | 16:23:58
Quyết định số 3216/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới trung tâm phía Nam thành phố Uông Bí (phân khu I) tại phường Yên Thanh và phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.
Chi tiết
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Quảng Yên (phân khu A5) tại các phường, xã: Quảng Yên, Tiền An, Hà An, Cộng Hòa và Tân An, thị xã Quảng Yên
15/08/2017 | 08:55:38
Quyết định số 3154/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Quảng Yên (phân khu A5) tại các phường, xã: Quảng Yên, Tiền An, Hà An, Cộng Hòa và Tân An, thị xã Quảng Yên.
Chi tiết
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Hòa (phân khu A6) tại các phường, xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc và Cẩm La, thị xã Quảng Yên
15/08/2017 | 08:51:55
Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Hòa (phân khu A6) tại các phường, xã: Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc và Cẩm La, thị xã Quảng Yên.
Chi tiết
Phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - khu vực đảo Ngọc Vừng, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
14/08/2017 | 09:02:19
Quyết định số 3123/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 - khu vực đảo Ngọc Vừng, Khu Kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục phụ trợ tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
07/08/2017 | 15:36:40
Quyết định số 3006/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân và các hạng mục phụ trợ tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao( giai đoạn 1) tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
07/08/2017 | 13:57:56
Quyết định số 3005/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án sản xuất giống, nuôi thương phẩm và chế biến thức ăn cho tôm sử dụng công nghệ cao( giai đoạn 1) tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
Chi tiết
Hủy bỏ đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tổ hợp trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn tại phường Bạch Đằng TP Hạ Long
24/07/2017 | 09:44:26
Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tổ hợp trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng và khách sạn tại phường Bạch Đằng TP Hạ Long.
Chi tiết
Hủy bỏ đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Nam, thành phố Uông Bí tại phường Quang Trung và xã Điền Công, thành phố Uông Bí
24/07/2017 | 09:38:45
Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc hủy bỏ đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Nam, thành phố Uông Bí tại phường Quang Trung và xã Điền Công, thành phố Uông Bí.
Chi tiết
Các bài mới hơn:
Các bài đã đăng:
 Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200 Chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng 30 tầng tại phường Trần Hưng Đạo - TP Hạ Long  (24/07/2017)
 Hủy bỏ đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 khu dịch vụ hai bên tuyến đường vào khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí  (24/07/2017)
 Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng khu dân cư tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long  (24/07/2017)
 Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/1000 khu du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản của Công ty CP Lạc Việt tại Đầm Mây, Đầm Cây Thông, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí  (24/07/2017)
 Hủy bỏ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Phương Nam tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí  (24/07/2017)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn