Online: 840
Truy cập: 9860780
Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh QN do địa phương quản lý
25/01/2017 | 11:05:16
Quyết định số 354/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh QN do địa phương quản lý.
Chi tiết
Tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa bằng ô tô
04/07/2013 | 14:14:20
Chi tiết
UBND tình ban hành Công văn số 5962/UBND-GT1 về việc triền khai kế hoạch số 39-KH/TU ngày 14-11-2012
28/11/2012 | 12:47:29
Chi tiết
Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP có hiệu lực ngày 10/11/2012
05/11/2012 | 13:18:33
Chi tiết
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP
19/05/2010 | 09:08:13
Nghị định số: 34/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 4 năm 2010 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Chi tiết
Luật giao thông đường thủy nội địa
30/11/2009 | 09:07:40
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao thông đường thuỷ nội địa.
Chi tiết
Luật đường sắt
30/11/2009 | 08:29:40
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đường sắt.
Chi tiết
Luật giao thông đường bộ
30/11/2009 | 08:26:24
Luật giao thông đường bộ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.
Chi tiết
Nghị định số 146/2007/NĐ-CP
28/11/2009 | 08:24:05
Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Chi tiết
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn