Online: 495
Truy cập: 9450346
Quảng Ninh tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  (07/02/2011 | 09:46:31)
Nhiều tập thể và cá nhân trên toàn tỉnh đã được ghi nhận và biểu dương vì những nỗ lực thi đua học tập và àm theo tấm gương của Bác
QNP - Học tập và Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mỗi địa phương có những cách làm khác nhau. Tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động bằng nhiều nội dung phong phú, trong đó hết sức chú trọng gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện mọi nhiệm vụ, từ những việc đơn giản đến việc mới, việc khó tưởng chừng khó có thể thực hiện được.
 

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”
 
Thực hiện theo căn dặn của Bác lúc sinh thời “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”,  Tỉnh ủy đã chỉ đạo tất cả cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; đề cao ý thức phục vụ cơ sở, phục vụ nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chống chủ nghĩa cá nhân….
 
Công tác tuyên truyền, giáo dục đã trở thành hoạt động quan trọng của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở; trở thành nền tảng để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Từ năm 2007 đến 2010, trên 95% cán bộ, đảng viên toàn tỉnh tham gia học tập về Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Trên thực tế, các chủ đề của cuộc vận động đã được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đảng bộ, cấp ủy, địa phương, ngành, đơn vị; từ đó, tạo chuyển biến rõ nét về cải cách thủ tục hành chính, xây dựng ý thức, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, khắc phục tình trạng quan liêu, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc.
 
Cùng với đó, các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ đã tăng cường quản lý về đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu mua sắm, sử dụng tài sản công trong quản lý sản xuất - kinh doanh và đề cao tính thiết thực, hiệu quả các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quan liêu"; "nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".
 
Đồng thời, CVĐ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được duy trì thường xuyên, gắn với triển khai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
 
Qua 4 năm thực hiện CVĐ, hầu hết cán bộ đảng viên đều nhận thức đầy đủ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác, có ý thức hơn trong học tập, rèn luyện bản thân; từ đó có nhiều vận dụng sáng tạo để hoàn thành tốt công việc được giao, các hiện tượng như suy thoái về đạo đức, lối sống được đẩy lùi ra khỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, gây dựng lòng tin của nhân dân với Đảng.
 
Phong trào thi đua lan tỏa trong toàn dân
 
Cùng với tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác cũng được triển khai sâu rộng, tạo thành một luồng gió mới tác động mạnh mẽ, tích cực đến nhận thức, ý thức của mỗi cá nhân và tập thể trong toàn xã hội.
 
Hàng trăm hội thi, phong trào thi đua làm theo Bác với quy mô khác nhau đã được tổ chức như "Bác Hồ với Nông dân","Chúng em kể chuyện Bác Hồ"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cao tuổi", ... thu hút hàng vạn lượt người tham gia cùng hàng loạt các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể nhân dân như “5 xây, 5 chống”, “Thanh niên làm theo lời Bác” (Tỉnh đoàn); “Ống tiết kiệm” (Hội Liên hiệp phụ nữ); "Chăm lo tết cho người có công, trẻ em khó khăn" (Hội Cựu chiến binh); "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" (Hội Nông dân);  "Người cán bộ, công chức trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu" (Liên đoàn lao động tỉnh);  Chiến sỹ công an Quảng Ninh vì nước quên thân, vì dân phục vụ" (Công an tỉnh); "Trồng tre bảo vệ biên giới" (Bộ đội biên phòng tỉnh)...

hoi thi ke chuyen tam guong.jpg

Các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành những đợt sinh hoạt chính trị, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới mỗi người dân

Chính những câu chuyện đạo đức, cách ứng xử thường ngày của Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh về thực hiện nếp sống văn hoá trong công sở, hội họp; văn minh trong việc cưới, việc tang; chấp hành luật giao thông; xây dựng nếp sống văn hoá trong thanh, thiếu niên, …. Trong 4 năm (2007 - 2010), 44 xã, phường thị trấn; 48 doanh nghiệp; hàng trăm cá nhân thực hiện tốt theo gương Hồ Chủ tịch đã được các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, động viên kịp thời.
 
Có thể thấy, CVĐ đã trở thành một đóng góp quan trọng trong việc làm thay đổi nhận thức, tư tưởng trong toàn xã hội, tạo thành một động lực lớn lao, tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
 
Kết quả thực hiện CVĐ đã đóng góp hết sức tích cực và quan trọng  vào kết quả của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; đặc biệt là những năm sau khủng hoảng kinh tế (2008). 

Tỉnh Quảng Ninh đã không phải điều chỉnh chỉ tiêu GDP và đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP theo giá so sánh) bình quân nhiệm kỳ ước đạt 12,7%, cơ cấu kinh tế tiến bộ; mỗi năm có trên 2,4 vạn lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 còn dưới 4,2%;  giáo dục, y tế, văn hoá và nhiều ngành kinh tế, xã hội và nhiều phong trào thi đua đều được xếp vào tốp 10 địa phương dẫn đầu toàn quốc; hệ thống hạ tầng không ngừng được hoàn thiện; tiềm lực công nghệ được nâng cao, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Đặc biệt, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành giai đoạn 2, thực hiện có hiệu quả giai đoạn 3 Đề án 30 của Chính phủ; Thủ tục hành chính được đơn giản hoá trên 83%; đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính điện tử ở nhiều lĩnh vực liên quan tới công dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư (hải quan, thuế, đăng ký kinh doanh, đầu tư...).

Cũng như thực hiện Đề án 30 về cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Ninh là địa phương có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiều chương trình, chủ trương của Chính phủ, được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước, cụ thể như: Hoàn thành trước 3 năm so với chỉ đạo của Chính phủ về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo (hoàn thành năm 2010), với tiêu chuẩn nhà xây kiên cố, vững chắc trên 10 năm; mở rộng bệnh viện để xóa bỏ tình trạng bệnh nhân nằm chung giường; kiên cố hóa trường học và nhà công vụ cho giáo viên; đầu tư thực hiện các chính sách về an sinh xã hội với số kinh phí đầu tư năm sau cao hơn 200% so năm trước; Nâng mức phụ cấp cao cho cán bộ thôn, bản, công an viên, biên phòng; thực hiện giải ngân vốn XDCB đạt từ 100% so với vốn kế hoạch năm (năm 2008) lên 200% (năm 2009) và 240% năm 2010, góp phần lý giải nguyên nhân về căn bệnh chậm giải ngân vốn XDCB của cả nước...
 
Tại hội nghị tổng kết 4 năm triển khai CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo CVĐ tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định:

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được coi là công việc thường xuyên và suốt đời của mỗi tập thể và cá nhân; đồng thời việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải những gì cao siêu mà chính là từ những hành động, việc làm cụ thể hàng ngày, trước hết là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Từ đó có thể thấy những thành tựu mà Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề vững chắc cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nhưng đồng thời cũng chính là trách nhiệm lớn lao của mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân toàn tỉnh nhằm tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được để thời gian tới, tiếp tục gìn giữ và làm theo những bài học về tấm gương, đạo đức của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng Quảng Ninh cơ bản thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2015, góp phần trách nhiệm cùng cả đất nước xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh

QNP
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn