Online: 2145
Truy cập: 9559812
TP Hạ Long: Học tập nghiêm túc, làm theo thiết thực  (05/04/2013 | 08:22:01)
Tiếp nhận các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” phường Hà Phong (TP Hạ Long).
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 2 năm qua (2011 và 2012), Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc học và làm theo gương Bác.

Ban Thường vụ Thành uỷ Hạ Long đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015. Để cụ thể hoá kế hoạch này, BTV Thành uỷ thường xuyên chỉ đạo xây dựng, thực hiện những chuẩn mực theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc học và làm theo gương Bác vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; lấy kết quả việc làm này là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Quá trình thực hiện, các cấp uỷ của thành phố đã chú trọng kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến; đấu tranh với các quan điểm sai trái, biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. TP Hạ Long đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên Đài truyền thanh - truyền hình, website, bản tin sinh hoạt chi bộ, loa truyền thanh không dây... Các chi, đảng bộ cơ sở đã gắn việc học và làm theo gương Bác với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, nhất là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI), thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, cầu thị... Các trường học trên địa bàn đã đưa việc học, làm theo gương Bác đi vào nền nếp và từng bước phát huy hiệu quả.

Đến nay, 99/99 chi, đảng bộ cơ sở của thành phố đã tổ chức thực hiện theo chuẩn mực và đăng ký thực hiện học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đơn vị, trên 95% đảng viên viết bản đăng ký thực hiện. Việc thực hiện đăng ký học và làm theo gương Bác được các chi, đảng bộ theo dõi, giúp đỡ và đánh giá trong các kỳ sinh hoạt thường kỳ của cấp uỷ, chi bộ, cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cấp uỷ của thành phố đặc biệt quan tâm xây dựng và đánh giá về tính gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc và hiệu quả công tác.

2 năm qua, các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể thành phố đã tổ chức được nhiều chương trình hành động thiết thực, tiêu biểu như: Cán bộ, công chức thì nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Hội Phụ nữ với phong trào “phụ nữ TP Hạ Long đảm bảo vệ sinh môi trường”; Đoàn Thanh niên có mô hình thanh niên tình nguyện, áo ấm mùa đông, 1.000 suất quà cho các gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của TP Hạ Long và huyện Ba Chẽ…

Đặc biệt, việc học và làm theo gương Bác ở TP Hạ Long đã được gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho cơ sở và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị với kết quả công tác của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh học và làm theo gương Bác, TP Hạ Long đã thực hiện tốt các trọng tâm công tác, gồm: Cơ bản hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng thành phố đến 2030, tầm nhìn ngoài 2050; Quy hoạch sử dụng đất 2010-2020; Đề án đề nghị công nhận TP Hạ Long là đô thị loại I; Đề án di dời nhà bè trên Vịnh Hạ Long; xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH thành phố đến 2020, định hướng đến 2030. Công tác GPMB các dự án trọng điểm đều cơ bản đạt tiến độ đề ra; đã tiến hành đình hoãn, giãn tiến độ 53 dự án, với tổng mức đầu tư trên 895 tỷ đồng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Công tác quản lý môi trường du lịch, quản lý đất đai, đô thị, vệ sinh môi trường, ATGT đều đạt kết quả tốt; đặc biệt là đã chặn đứng được tình trạng khai thác than trái phép trên địa bàn. Cùng với đó, TP Hạ Long đã làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ huyện Ba Chẽ xây dựng nông thôn mới bằng tiền và hiện vật trị giá trên 3,6 tỷ đồng. BTV Thành uỷ đã phân công các đồng chí uỷ viên phụ trách từng phường, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các vụ việc bức xúc mà nhân dân quan tâm ngay tại cơ sở.

Năm 2013, TP Hạ Long tiếp tục xác định việc học và làm theo gương Bác là nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị góp phần phát triển KT-XH, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, TP Hạ Long đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đưa lên hàng đầu là phải tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo và tổ chức học và làm theo gương Bác. Cùng với đó là tiếp tục cụ thể hoá nội dung học và làm theo gương Bác một cách phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị, chủ đề công tác năm 2013 của thành phố là “Cải cách hành chính, đào tạo nhân lực, môi trường du lịch”.

Theo BQN
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn