Online: 2295
Truy cập: 9559828
TIN TỨC 24/06/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường: Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác TNMT  (08/07/2013 | 08:54:23)
Cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quan trắc các mẫu thu về từ hiện trường.
QNP - Ngày 8-7-2003, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định số 2138/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh dưới sự hợp nhất của Sở Địa chính và một số phòng chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường thuộc một số sở của tỉnh. Nhân dịp Sở Tài nguyên Môi trường kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3, phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường.

Phóng viên: Thưa đồng chí, với chức năng nhiệm vụ được giao, đồng chí có thể đánh giá một cách khái quát về những thành tựu đạt được của ngành trong 10 năm qua?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Với chức năng nhiệm vụ được giao, 10 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường luôn hoàn thành tốt vai trò của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện tốt sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh triển khai mở 162 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hơn 21.000 lượt người để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập trung lớn nhất là các đợt tuyên truyền về Luật Đất đai năm 2003, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, Luật Khoáng sản sửa đổi năm 2005 và Luật Khoáng sản năm 2010, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Tài nguyên nước sửa đổi năm 2011; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 482 báo cáo đánh giá tác động môi trường (tăng 9,1 lần so với trước 2003), 111 đề án BVMT, xác nhận 365 bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (tăng 1,2 lần so với trước 2003), xác nhận 1.163 bản cam kết BVMT (các địa phương), cấp 530 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại...

Bên cạnh đó, Sở đã trình Tỉnh uỷ, HĐND, UBND ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo kịp thời cụ thể hóa các quy định của Trung ương cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Cùng vớ đó, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh hoàn thành lập các quy hoạch của ngành: quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khoáng sản, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch môi trường... Gần đây, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Sở đã tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long với Công ty TNHH Nippon Koe (Nhật Bản).

Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khoảng gần 245.000 ha đất nông nghiệp, tăng 24 lần so với trước năm 2003; đối với đất ở nông thôn và đất ở đô thị, số lượng cấp giấy tăng 1,94 lần so với trước năm 2003; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 2,59 lần so với trước năm 2003.

Ngoài ra, công tác đo đạc bản đồ, quản lý khoáng sản, quản lý tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn cũng được Sở quan tâm và nâng cao về chất lượng.

Phóng viên: Với khối lượng công việc lớn và có phần phức tạp, Sở đã có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn, hoàn thành chức năng nhiệm vụ được giao, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Khi mới được thành lập, Sở Tài nguyên và Môi trường gặp rất nhiều khó khăn với tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động 131 người. Để phù hợp với tiến trình phát triển KT - XH và theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, Sở đã trình cấp có thẩm quyền thành lập các trung tâm và chi cục thuộc Sở, như: Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm quan trắc và Phân tích môi trường; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Chi cục Bảo vệ môi trường; Chi cục Biển và Hải đảo… qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trước công việc giữa các bộ phận chuyên môn và phòng chức năng.

Từ chỗ chỉ có 131 cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đến nay Sở đã có 330 cán bộ công chức, viên chức và người lao động với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chuyên môn được quan tâm đầu tư đồng bộ. Sở luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ công chức, viên chức. Do vậy đến nay, Sở có 1 cán bộ có trình độ tiến sỹ, 59 cán bộ có trình độ thạc sỹ, 244 cán bộ có trình độ đại học và cao đẳng.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công khai toàn bộ quy trình xử lý, giải quyết và các mẫu văn bản có liên quan của các thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất loại bỏ những thủ tục, mẫu văn bản bất cập, phức tạp, đồng thời, hoàn thành việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế thuộc các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường. Đặc biệt, Sở đã giảm thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ 28 ngày theo quy định xuống 15 ngày (giảm 46% thời gian thụ lý hồ sơ); giảm thời gian thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường từ 45 ngày theo quy định xuống 10 ngày (giảm 77,8% thời gian thụ lý hồ sơ).

Phóng viên: Hiện nay, công tác bảo vệ môi trường cũng như công tác cấp quyền sử dụng đất đang được tỉnh đặc biệt quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Sở đã có những giải pháp gì để thực hiện hiệu quả?

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường: Trước thời cơ và vận hội mới, đặc biệt thực hiện mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững của tỉnh, trong những năm tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chính sách về đất đai; tăng cường, đôn đốc các địa phương trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, hộ gia đình, đảm bảo đến 30-9-2013 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; triển khai các quy hoạch sử dụng đất ở 3 cấp hiệu quả; tăng cường quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước và khoáng sản; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính góp phần thúc đẩy cải cách hành chính.

Cùng với đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời việc khai thác trái phép, lãng phí các nguồn tài nguyên; chú trọng hoạt động kiểm tra, thanh tra, nhất là công tác hậu kiểm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên môi trường; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc ở khu công nghiệp, khu đô thị, khu đông dân cư; cải tạo và xử lý môi trường trên các sông, hồ, ao, kênh mương bị ô nhiễm nặng.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Mạnh Trường
Các bài mới hơn:
 Quảng Ninh: Cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa xuân 2017  (26/04/2017)
 Đông Triều phải tạo được những kết quả rõ nét trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu  (24/04/2017)
 Quảng Ninh có 11 xã, thị trấn được công nhận là xã đảo  (10/04/2017)
 Bình Liêu giải ngân vốn xây dựng NTM hiệu quả  (22/03/2017)
 Cô Tô chung sức làm đường xuyên đảo  (15/03/2017)
Các bài đã đăng:
 Chỉ đạo nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tuần (từ ngày 1-7 đến 7-7)  (08/07/2013)
 Hội nghị triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy 6 tháng cuối năm 2013  (08/07/2013)
 Thường trực Tỉnh ủy lấy ý kiến về Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao  (08/07/2013)
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng  (07/07/2013)
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy kiểm tra công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch tại Vân Đồn  (07/07/2013)
 Hội nghị trực tuyến về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn TNGT nghiêm trọng trong hoạt động vận tải  (06/07/2013)
 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy  (06/07/2013)
 UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học California Miramar (Hoa Kỳ)  (06/07/2013)
 Quảng Ninh tập trung nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2013  (04/07/2013)
 6 tháng đầu năm: Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt 16.850 tỷ đồng  (03/07/2013)
Tên Video
Video Play
Slide Shows

Trụ sở công ty
Khu công nghiệp Cái Lân - Giếng đáy - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3841640 Fax: (84-33)3841643.
Email:info@qncc.com.vn
Website:
http://www.qncc.com.vn

Trụ sở công ty
Km6, Quốc lộ 18A Cẩm Thạch - Cẩm Phả, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3721995 /3721996
Fax: 84.33.3714605
E-Mail: info@camphacement.vncustumer@camphacement.vn

Website: http://www.ximangcampha.vn/

Trụ sở công ty
Phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: 84.33.3 845 927
Fax: 84.33.3 846 577
E-Mail:
halongceramic@hn.vnn.vn
Website: http://www.Halongceramic.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Lê Lợi - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
thanglongcement.com.vn
Website: http://www.thanglongcement.com.vn

Trụ sở công ty
Trụ sở: xã Thống Nhất - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:(84-33)3699240 Fax: (84-33)3699130
Email:info@
ximanghalong.vn
Website: http://www.ximanghalong.vn